O školní družině5.10.2015

Školní družina realizuje výchovnou a vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. Organizování jednotlivých činností se řídí vnitřním řádem. Školní družina má 4 oddělení, I. a II. oddělení je umístněno v pavilonu A, III. v pavilonu F a IV. v pavilonu H. Každé oddělení má vlastní místnost vybavenou pro zájmovou činnost a odpočinek dětí po vyučování.

 • Školní družina
 • Školní družina
 • Školní družina

Pro pobyt venku využíváme školní hřiště, relaxační koutek, atrium školy a plochy mezi jednotlivými pavilony.

 • Školní družina venku
 • Školní družina venku
 • Školní družina venku

Ve školní družině se žákům věnují

 • Mgr. Michaela Kubjátová – I. oddělení Berušky, pav. A, tel. 571 751 283
 • Bc. Jana Kliková - II. oddělení Sluníčka, pav. F, tel. 571 751 291
 • Dagmar Kopečková – III. oddělení Hvězdičky, pav. A, tel. 571 751 283
 • Bc. Lucie Hambálková – IV. oddělení Draci, pav. H

Provozní doba ŠD

 • Ranní družina před vyučováním: 6:30 – 7:45 hodin
 • Odpolední družina po vyučování: 11:45 – 16:30 hodin

Poplatky na provoz ŠD

Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100,- Kč na měsíc za jednoho žáka. Doporučujeme zařídit si platbu přes účet u svých bankovních ústavů. Platbu je potřeba zasílat na účet číslo 4001035801/0100 vždy do 10. dne měsíce. Nezapomeňte při zadávání příkazu nahlásit přerušení platby na měsíce červenec a srpen. Platit lze také složenkou, a to ve dvou splátkách. První splátka v září (400,- Kč), druhá v lednu (600,- Kč).

Finanční příspěvek na hračky činí 100,- Kč na celý školní rok, platí se u jednotlivých vychovatelů.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola