Aktuality

Zobrazuji položky 1 až 8 (4 stránky)
Školní rok:

Slavnost světla1.12.2022

Ve čtvrtek 1. prosince jsme s druháčky ve školní družině přivítali zimu a adventní období symbolickou Slavností světla. Děti si postupně opatrně zapálily každý svou svíčku ve skleněném vlastnoručně ozdobeném svícnu. Vytvořili jsme jeden velký světelný kruh tvořený námi a našimi světýlky a za zpěvu adventní písničky se krásně naladili a připravili na přicházející období upomínající na hodnoty lidské úcty, pokory a laskavosti k sobě i druhým.

Jana Kliková

fotoprezentace z akce zde

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Workshopy školní klub1.12.2022

V listopadu se děti, které navštěvují výtvarný kroužek, zúčastnily dvou akcí pořádaných T-klubem. Jedna s názvem "Rytmus všude kolem," kde si děti vytvořily i vlastní hudební nástroj a druhá s názvem "Animace." Zde se děti naučily pomocí dvou aplikací a fotek vytvářet pohyblivý animovaný klip. Dětem se obě akce moc líbily a těšíme se na další spolupráci na jaře.

P. Vachalová, vychovatelka ŠK

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Třídička odpadů Bobrky17.11.2022

V úterý 8. 11. 2022 navštívili žáci pátých ročníků logistické centrum Technických služeb Vsetín s.r.o., ve kterém je vybudováno vzdělávací centrum zaměřené především na výuku a motivaci dětí v oblasti třídění odpadů. Program doprovázený lektorem byl veden formou přímé návštěvy zařízení pro nakládání s odpady, jako je sběrný dvůr, překladiště, drtič, třídící linka a venkovní sklady. Exkurze byla doprovázena teoretickou částí, která byla zaměřena na podrobný popis zařízení, správného nakládání s odpady, třídění a jejich následné využití.

Lucie Hambálková, Kateřina Halamková a Hedvika Děcká

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Školní družina v době ředitelského volna16.11.2022

V pátek 18. 11. 2022 školní družina v provozu nebude z důvodu malého zájmu ze strany rodičů.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lumír Ondřej, ředitel školy

 

 

 

 


Návštěva muzea řeznictví Krásno16.11.2022

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 navštívili žáci osmých ročníků Muzeum řeznictví MP Krásno. Zde mohli vidět atraktivní exkurzi historie a současnosti řeznického řemesla. Zažili nevšední zážitek plný vůně čerstvě naražených norimberských klobásek, které si sami vyrobili podle tradiční receptury. Exkurze proběhla za doprovodu pana učitele z Integrované střední školy oboru řezník, který žákům představil tento obor a spolu se svými žáky nám ukázal, jak správně zpracovat maso.

Marek Sedlák, Hana Hadačová a Hedvika Děcká

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna14.11.2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 2022-2023,

uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ na den 18. 11. 2022 z důvodů energetických úspor a z organizačních, bezpečnostních a technických důvodů v souvislosti s nutnými stavebními úpravami v budově školy a jejím okolí.

Školní družina

Pokud máte zájem o školní družinu na pátek 18. 11. (provoz od 6:00 do 14:00), nahlaste to prosím třídním učitelkám do středy 16. 11. do 12:00. Družina se otevře pouze v případě počtu 10 a více dětí. Pro tento den není zajištěno stravování ve školní jídelně.

Pokud bude školní družina otevřena, budeme zájemce kontaktovat a tato informace bude i na stránkách školy.

Děkuji za pochopení,

Mgr. Lumír Ondřej ředitel školy

 


Pozvánka na den otevřených dveří11.11.2022

Vážení rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 21. 11. 2022 od 8.00 do 14.00.

Na 2. stupni proběhnout 5. a 6. vyučovací hodinu fairtradové dílny.

Těší se na Vás žáci a zaměstnanci ZŠ Pod Skalkou.


Zábavné programování ve 3.A11.11.2022

Zábavné programování v 3.A

Dne 9. 10. proběhla ve třídě 3. A zábavná výuka programování. Nejprve si děti zahrály na roboty, zkoušely plnit dané příkazy a dojít tak do daného cíle. Potom jsme použili školní Bee-Boty Včelka a děti je programovaly tak, aby dorazily do zadaného cíle. Byla to zábava a všechny výuka moc bavila!

Lenka Marková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zobrazuji položky 1 až 8 (4 stránky)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola