Aktuality

Zobrazuji položky 1 až 8 (12 stránek)
Školní rok:

Beseda s politickým vězněm19.5.2019

Školáci poslouchali příběh politického vězně V minulém týdnu, na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm,proběhla jedinečná beseda, s bývalým politickým vězněm komunistického režimu Leo Žídkem. Příběhu zpoza želené opony pana Leo Žídka, naslouchalo několik desítek žáků. Leo Žídek chtěl studovat na stuttgartské univerzitě, jenže skupina, s níž měl hranice přejít, byla infiltrována udavači. Dne 18. srpna 1952 byl Leo Žídek zatčen, v červnu 1953 postaven před soud a odsouzen k osmi letům ztráty svobody a ztráty občanských práv. Žáci velice pečlivě naslouchalia na závěr besedy velmi aktivně diskutovali.

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Dětská univerzita12.5.2019

 Dětská univerzita

Tak jako už před čtyřmi lety i letos se naši čtvrťáci rozhodli studovat na Dětské Univerzitě v Olomouci.  

Své studium zahájili Imatrikulací, která se konala v Laudonové sále v Pevnosti poznání.

V průběhu studia na Univerzitě se dozvěděli informace o houbách, navštívili Právnickou fakultu, kde je čekala přednáška  o finančním právu.

V rámci přednášky na  Přírodovědecké fakultě se seznámili s životem nočních letců.

 Jak zachránit lidský život, a že pomocí rentgenu nahlédneme do hloubi těla lidí i zvířat se dozvěděli na Lékařské fakultě. 

Na otázku správného využití volného času společně našli odpověď na Cyrilometodějské  teologické fakultě.

Na Filozofické fakultě se vcítili do role cizince ve svém mateřském jazyce a naučili se úspěšně komunikovat beze slov.

Závěrečnou přednášku na téma Paralympijské odpoledne absolvovali na katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury.

24. dubna za účasti rodičů se konala závěrečná slavnostní PROMOCE, kde studenti získali diplom o absolvování.

 

Katka Knápková – tř. uč. 4.A

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zábavná svačina ve 4.B12.5.2019

Zábavná svačina ve 4. B

V úterý 7.5 byl ve třídě 4. B  v rámci přírodovědy realizován výukový program „Z farmy na váš stůl“. Děti se zábavnou a hravou formou dozvěděly o původu a zpracování potravin, a taky si sami prakticky zkusili vyrobit máslo a připravit si různé dobroty. Žáky to moc bavilo a všechny vlastnoručně připravené dobroty všem moc chutnaly.... 

L. Marková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Férová snídaně7.5.2019

Pozvánka na Férovou snídani
sobota 11. 5. 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,
prohlédněte si prosím informaci o naší férové akci v Rožnově, a pokud jste příznivci spravedlivého obchodu, podporujete malé lokální firmy a bioprodukci, budeme rádi, když přijdete posnídat nebo předáte informaci svým kamarádům a známým.

V celé republice probíhá pikniková snídaně 11/5/2019 (každoročně druhou sobotu v květnu), letos opět pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm.

Můžete se těšit na ochutnávku férových čokolád, kakaových bobů či kávy, taneční čísla, hlavně si však přineste dobrou náladu, deku či karimatku a nejlépe i vlastní dobroty na ochutnání a pro výměnu receptů a zkušeností. Pro děti je připravena spousta her a soutěží.

To vše od 9.00 v prostoru altánku v parku. Takže opravdu není důvod v sobotu snídat doma :)

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Ekologiada5.5.2019

Ekologiáda na ZŠ Pod Skalkou

Za nádherného dne v pátek 26.4. si Ekotým naší školy připravil pro své mladší kamarády (děti z 1.stupně) soutěž nazvanou Ekologiáda. Jak už sám název napovídá – žáci plnili úkoly k nedávno oslavovanému Dni Země. Na osmi stanovištím v okolí školy děti třídily odpady, poznávaly jarní květiny a živočichy, vyjadřovaly se k ochraně naší přírody, rozhodovaly, co patří a nepatří do kompostu a které houby by si doma uvařily. Žáci byli rozděleni do kategorií – 1.roč., 2. a 3.roč, 4. a 5. ročník, chodili v družstvech po čtyřech či pěti. Při organizaci akce vypomáhali deváťáci a Ekotým, za což jim moc děkuji. Děti chválím za jejich skvělé znalosti a ukázněnost. Všichni zúčastnění dostali drobnou odměnu a v pondělí vítězná družstva diplomy a ceny. Na financování akce přispělo i město Rožnov p/R v rámci Příspěvku školám na projektovou výuku. Děkujeme.                                                 

Koordinátorka ekologické výchovy Zuzana Mrlíková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Republikový úspěch našich basketbalistek3.5.2019

Basketbalistky ZŠ Pod Skalkou se prosadily na republice

 

Před třemi týdny jsme zveřejnili článek o postupu děvčat ze ZŠ Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm na republikové finále žákyň II. ročníku základních škol do Karlových Varů. Hráčky Podskalky vyhrály postupně okrskové a krajské kolo a zvítězily také na kvalifikačním turnaji o účast na závěrečném republikovém finále, kterého se mohlo zúčastnit šest nejlepších týmů z ČR.

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Biologická olympiáda30.4.2019

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

 

Ve středu 10. 4. 2019 se holky ze 6. ročníku (Magdalena Grošková – 6. A, Barbora Kudelová – 6. A a Tereza Žitníková – 6. B) zúčastnily okresního kola biologické olympiády, kategorie D (6. a 7. ročníky) na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Jednalo se o 53. ročník a tématem byl “Příjem a výdej látek”. Cesta do okresního kola však nejprve vedla přes kolo školní. Vstup do okresního kola je vždy podmíněný vypracováním vstupního úkolu. Holky si vybraly tato témata: “Stopy, jež zanechává jídlo, které konzumujeme”; “Sledování příjmu potravy u živočichů” a “Vliv teploty na polohování kočky ve spánku”. Úkoly jsme splnily na výbornou. Dále nás ale čekal perný den: test složený z 23 otázek (45 minut), laboratorní úkol zaměřený na práci s mikroskopem (60 minut) a poté následovalo poznávání 40 druhů rostlin, hub a živočichů (60 minut).

V silné konkurenci 29 účastníků Tereza Žitníková obsadila krásné 9. místo a ze šestých ročníků se tak umístila nejlépe. Holkám děkuji, jak za vzornou reprezentaci školy, tak i za zodpovědný a svědomitý přístup k celé soutěži!

 

Zapsala: Mgr. M. Satolová, vyuč. Př.

 

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Flora Olomouc30.4.2019

Flora Olomouc, jarní etapa

V pátek 26. dubna 2019 se žáci 7. ročníku zúčastnili 40. ročníku mezinárodní květinové výstavy Flora Olomouc. Hlavní květinová expozice v pavilonu A „Strom života“ zavedla návštěvníky do říše snů a fantazie… Česká bonsajová asociace uspořádala mezinárodní výstavu bonsají. K vidění byla expozice „Včelí pastva“.

Součástí výstavy byl také veletrh drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb Hortifarm. Velkou tradici mají i jarní zahradnické trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin a školkařských výpěstků.

Žáci na výstavišti plnili zadané úkoly ve skupinkách. Úkoly budou vyhodnoceny v hodině přírodopisu. Díky akcím podobného typu mají žáci možnost propojit teorii s praxí, získat praktické dovednosti zajímavou formou. Počasí jsme měli navíc parádní…

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zobrazuji položky 1 až 8 (12 stránek)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola