Soutěž "O nejpovedější halloweenskou dýni"7.11.2013

Po podzimních prázdninách jsme si ve škole připomněli nejen tradiční svátek Dušičky, ale také populární americký svátek Halloween. K této příležitosti uspořádali členové žákovského parlamentu pod vedením vychovatelky školního klubu Jany Štěpánkové soutěž
„O nejpovedenější halloweenskou dýni“.

Soutěže se zúčastnilo celkem devět tříd 1. a 2. stupně. Žáci jednotlivých tříd ve spolupráci se svými učiteli měli za úkol vytvořit co nejpovedenější vydlabanou dýni v halloweenském stylu. Tato netradiční akce zaujala žáky všech věkových skupin. Dětem z druhých tříd udělala nejvíce radost skutečnost, že mohli své výtvory ve škole veřejně vystavit, a pochlubit se tak nejen spolužákům, ale především svým rodičům a učitelům.  Jak se říká, fantazii se meze nekladou, a tak i žáci vyšších ročníků mohli předvést svoji nápaditost a kreativitu.

Musím říct, že některé výtvory byly více než originální. Desetičlenná porota složená ze zaměstnanců školy měla nelehký úkol ohodnotit soutěžní výtvory z dýní a vybrat tři nejlepší, které je nejvíce zaujaly. Vítězné třídy s nejpovedenějšími dýněmi získaly diplomy a sladké odměny, které jim předala osobně paní ředitelka jako vedoucí poroty spolu se zástupci žákovského parlamentu. Třída 8. B navíc obdržela hlavní cenu v podobě poukazu na exkurzi do Ovocentra ve Valašském Meziříčí.

Jménem žákovského parlamentu bych chtěla poděkovat všem soutěžícím nejen za účast v soutěži, ale zároveň za netradiční výzdobu naší školy pěkně vydlabanými dýněmi. Velké poděkování patří rovněž třídním učitelům zapojených tříd, bez jejichž nadšení a motivace by tato krásná díla nevznikla. Budeme se těšit na další společnou školní akci.

  1. místo  8.B, třídní učitelka Mgr. Kořenková Simona
  2. místo  2.B, třídní učitelka Mgr. Kypetová Zdeňka
  3. místo  6.B, třídní učitel Mgr. Sedlák Marek

Jana Štěpánková, vedoucí žákovského parlamentu


 

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola