Strom a jeho život, den Stromů v návratu ke keltské tradici21.10.2016

Celý měsíc říjen byl v našem oddělení školní družiny Sluníček zasvěcen stromům a jejich bytí ve všech známých i méně známých podobách… Prozkoumali jsme druhy života v jednotlivých stromových patrech a mimo jiné také zjistili, že jeden velký strom dokáže uživit víc než tisíc živých organismů najednou.

Pod naším družinovým stromem se objevili ručně sešívaní ježci, v koruně stromů duboví a kaštanoví skřítci, sdílející svá obydlí s přezimujícími ptáky. Poodhalili jsme roušku tajuplných podzimních dějů barvení a opadávání listí, které mnozí z nás berou jako samozřejmost bez hlubšího zamyšlení se nad tím, co se vlastně uvnitř stromů kolem nás děje. Své znalosti o druzích stromů jsme si zábavnou formou ověřili v zahradním prostoru školy, kde se nachází krásné stromy, přímo vedle naší školní družiny.

Stromy však nejsou jen živočišné útulny pro zvěř, produkující kyslík a čekající až příroda zavelí k převlečení kabátu… Mají také svou vnitřní duši skrývající hlubokou moudrost a prastaré živoucí vědomí, které s láskou nabízejí člověku, chce-li a dovede-li jim naslouchat. Staré keltské vědění praví: Člověk je nedílnou součástí přírody, potoků a řek, skal a stromů. Pokud na to zapomene, zemře v něm duše.

Letošní den, svátek Stromů nám byl inspirací k návratu a procítění těchto slov. Duhový strom poznání nám vydal své hluboké poselství pravdy v promluvě stromu ke člověku, naše data narození se vepsala do povahy roku, vlastností stromů i nás v keltském stromovém kalendáři. Objevovali jsme a výtvarně zpracovávali bytosti stromů a luštili šifrované vzkazy prastarého keltského oghamového písma na kartičkách rozmístěných v budově naší školy s pomocí hádankových nápověd. Z rozluštěných hesel následně vytvořili příběh stromu a člověka. Člověk a strom, strom a člověk, věčné, živé spojení…

Poselství stromu k člověku (ke dni Stromů, 20.10.2016):

Člověče, prosím, zastav se.
Otevři své vědomí pradávné moudrosti a síle jednoty, která SPOJUJE vše ŽIVÉ, co bylo stvořeno na této planetě ZEMI.
Jsem ŽIVÁ BYTOST, stejně jako TY. Mám své tělo, duši i vědomí, utvářené stovkami miliónů let, daleko před tvým příchodem na Zemi.
Dnes tu stále ještě stojím, a tak jako před dávnými věky vnímám svou sounáležitost s přírodou a jejím děním.
Jsem si VĚDOM příchodu jara, léta, podzimu i zimy a ladím s nimi svůj život i šat.
VÍM, že vše má svou dobu klidu, příprav i dobu růstu, po ní přichází doba plodů a sklizně.
Stejně tak jsem propojen i s TEBOU, člověče!
Skrze VZDUCH, který každodenně dýcháš a potřebuješ k životu, stejně tak jako já potřebuji TEBE a tvé vědomí MĚ.
S láskou vnímám každé tvé slovo, pocit, myšlenku vyslanou ke MNĚ a vracím Ti odpověď odpovídající vibrací, vnitřním pocitem, vnuknutím.
Můžeš se na mě napojit, promlouvat se mnou a léčit se mou životadárnou SILOU.
To je mé poslání, láska a služba TOBĚ, který mě nalezneš a přistoupíš jako k ŽIVÉ BYTOSTI.

Školní družina, III. oddělení Sluníčka, Bc. Jana Kliková

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola