Objevujeme tajemství stromů24.10.2018

Celý měsíc říjen se ve školním oddělení družiny Sluníček tradičně věnujeme tematice stromů a všemu, co je s nimi spjato. Snažíme se se stromy seznámit nejen hravě vědomostním poznáváním, ale také výtvarným, literárním, smyslovým či pohybovým prožitkem. Pojďme na chvilku společně nakouknout do činností a aktivit, které jsme si společně v propojení se stromy mohli v našem oddělení vyzkoušet a zažít.

Představili jsme si strom jako dům, který poskytuje úkryt a výživu různým druhům živých organismů. V kořenovém patře jsme se prostřednictvím pohádky seznámili s nejznámějšími jedlými a jedovatými houbami, v přízemním patře zas navštívili zvířecí obyvatele našich lesů a naučili se je poznávat podle stop.

V příběhu o podzimních skřítcích jsme zjistili, co vše se děje se stromy na podzim a proč se listí právě v tomto období halí do pestrých barev. Barevné tvoření podzimu nás motivovalo k výtvarnému nazdobení šatů lesních skřítků. Přírodovědné vědomosti jsme provětrali v přiřazování druhů stromů k jejich listům a plodům, nebo ve stromové poznávačce, v níž jsme hledali stromy podle zadání přímo venku na školní zahradě.

Venkovní prostor zelené učebny nám poskytl prostor propojit se aktivně se stromy při hmatovém poznávání, či smyslovém vnímání stromu a následně své dojmy promítnout na papír. Uvědomili jsme si přitom, že nejen my, ale i stromy mají svou duši, že jsou živé a každý má své osobité vyzařování, které je nám hodně příjemné a pomáhá nám. Vědomí přírodních procesů a pohybů spojených se stromy jsme oživili v prožitkovém relaxačním cvičení, ve kterém jsme se sami stali oživenými zástupci říše stromů. Symbolický charakter stromu jsme nalezli v keltském stromovém kalendáři, v němž každý objevil svůj posvátný strom, jeho vlastnosti a síly.

Na závěr naší cesty za poznáním stromů se nám podařilo rozluštit a poskládat ztracený vzkaz stromového poselství uschovaný v zašifrovaných slovech psaných prastarým keltským oghamovým písmem. Jestli si chcete vzkazy stromů a naše pocity v propojení s nimi přečíst, naleznete je na nástěnce webové stránky našeho oddělení Sluníček. https://sdslunicka.webnode.cz/rijen/

Šd Sluníčka, Stromy, Bc. Jana Kliková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola