Adventní Slavnost světla, 25. 11. 1628.11.2016

…Div divů jest, že zář má původ v temnotě a život ve smrti a něco v nicotě…“

V létě se vše otevírá světu, aby přijalo sluneční teplo a světlo. V zimě se vše naopak uzavírá, vše vnější utichá, aby to vnitřní mohlo klíčit. Sluneční světlo pohasíná, ale světla uvnitř nás přibývá.

Tuto adventní atmosféru jsme se pokusili společně prožít, když jsme se v pátek 25.11.16  setkali v galerii školy na družinové Slavnosti světla a v náladě posvátného očekávání se vydali s vlastnoručně vyrobenými malovanými lucerničkami na cestu světelnou spirálou vnitřní radosti a štěstí.

Společně jsme si přivolali hřejivé světýlko lásky a dobroty, a poté už jednotlivě putovali spirálovou cestičkou do středu našich srdcí, abychom si jej mohli rozsvítit, vynést ven a darovat sobě i světu. S rostoucím světlem našich lucerniček kolem spirály rostl i prožitek vnitřního tepla, laskavosti, klidu a důvěry, že všichni máme tu moc v sobě najít své světlo lásky, cítit jej, dělit se a spoluprožívat jej s ostatními. Kruh našich světel se uzavřel a paní vychovatelky jako strážní andělé jednotlivých oddělení mohly zapálit první svíci na společně vyrobených adventních věncích, aby otevřely pomyslnou vstupní bránu adventnímu času putování za nově rodícím se světlem. Celou slavnost zakončila společná píseň „S úctou a pokorou“, kterou jsme vzdali hold a poděkování životu, který tady na Zemi můžeme žít. Nechybělo ani závěrečné pohoštění pro děti a příchozí rodiče, jako poděkování za společnou práci, vzájemné respektování se a spolužití v našem společně tráveném družinovém času.

Jana Kliková

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola