Domů arrow ŠKOLNÍ DRUŽINA arrow Činnosti a akce

ŠKOLNÍ DRUŽINA - Činnosti a akce

Zobrazuji položky 1 až 8 (2 stránky)
Školní rok:

Jsem laskavec22.11.2019

Jsem laskavec 2019

I v letošním roce jsme se rozhodli zapojit se do akce pořádané nadací Karla Janečka a konali dobro. Světový den laskavosti se koná 13. listopadu a žáci 4. A a 5. A se rozhodli konat dobré skutky, které určitě vytváří kvalitnější mezilidské vztahy, jsou dobré pro naše zdraví a hlavně, v co doufáme, jsou nakažlivé. A jak vlastně takový den probíhal? Ve středu ráno se sešli páťáci v nové kuchyňce a společně napekli slané a sladké šneky. Čtvrťáci v úterý ve výtvarné výchově vyrobili s láskou srdíčka z barevných papírů. Vymysleli pěkné logo: „Laskavosti není nikdy dosti.“ Vše jsme zabalili, vybrali jsme 8 zástupců z obou tříd a před desátou vyrazili do Domova pro seniory v Rožnově p/R. Společně jsme se setkali v jídelně domova, kde právě dědečkové a babičky zpívali za doprovodu harmoniky. Děti byly zpočátku zaražené a nesmělé, ale brzy se otrkaly a počaly roznášet sladké, slané dobroty a srdíčka. Popovídaly si se staršími obyvateli domova a dokonce jsme si společně zazpívali za doprovodu harmoniky. Bylo to velmi milé a laskavé setkání tří generací a určitě se vryje do paměti všech zúčastněných.

Zuzka Mrlíková a Katka Knápková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Bruslení 2. stupeň 201919.11.2019

Podskalka opět bruslí a sportuje

Na druhém stupni se konají v současné době různé sportovní aktivity. Pan učitel Tolar a jeho svěřenci se vrátili z okresního kola žáků šestých a sedmých tříd ve fotbale, kam postoupili, ale na medailová místa se jim tady dosáhnout nepodařilo. Pan učitel Janošek zapojuje kluky a holky do organizace házenkářskýchturnajů Dobiáš Cup – Rožnov 2019 a kluci z druhého stupně (házenkáři) se sami těchto třídenních turnajů účastní. Brzy se bude chystat doskočiště na skok vysoký, které bude připravené k tradičnímu školnímu závodu ve skoku vysokém „Vánoční laťce“. V běžných hodinách tělesné výchovy se tak brzy začne tedy pilovat technika a odrazová síla, aby byly výkony co „nejvyšší“. Momentálně jsou ale hodiny TV zaměřeny na florbal, protože se chystá tradiční prosincový florbalový turnaj smíšených družstev kluků a dívek z druhého stupně, který proběhne v tělocvičně naší školy vybavené poctivými mantinely. Sportovci se tedy mají na co těšit.

Další aktivitou připravenou trojicí tělocvikářů Tolar, Sedlák a Janošek je tradiční bruslení na „rožnovském zimním stadionu“ pro všechny žáky 6. - 9. ročníků. To probíhá pravidelně každé druhé úterý od 12.45 do 14.15 hodin. Děti převeze od školy na zimní stadion autobus ČSAD, který je objednán a hrazen ze Sdružení rodičů ZŠ Pod  Skalkou. Bruslit se bude na ledové ploše do 14.15 a potom se děti samy přesunou ke svým odpoledním zájmovým aktivitám, už bez doprovodu učitelů. Jediné, co si děti musí zařídit, je vyzvednutí a podepsáníinformovaného souhlasu od rodičů. Na něm se rodiče mimo jiné dozví následující informace:

Termíny bruslení: 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.2019, 9.1.2020, 23.1., 6.2., 20.2., 12.3. a 26.3.2020

Od školy děti odveze zdarma v době od 12.50 do 12.55 hodin „školní“ autobus. Pedagogický dozor přebírá za děti odpovědnost v autobuse a na stadionu, poté bude na stadionu následovat rozchod a žáci se ze stadionu domů vydají již sami - bez pedagog. dozoru. Každý žák musí mít při bruslení pevné zimní rukavice na rukou, povinná je přilba - může být i na kolo, nebo na lyže. Je možnost si ve třetině zahrát hokej (vlastní hokejka výhodou).

Věříme, že děti a rodiče nabídka tělocvikářů zaujme, a že své děti na led vyšlou.

Janošek, Tolar, Sedlák

18.11.2019

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Školní liga v házené pro nejmenší19.11.2019

Školní ligapro nejmenší na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm

Rožnovská házená oslavila v červnu už sto let své existence. Nedílnou součástí jejího fungování je představení házené jako míčového sportu široké veřejnosti z Rožnovaa blízkého okolí. Tomuto záměru slouží výborně turnaje žáků prvního stupně základních škol v miniházené – „Školní liga“, na kterých mají děti možnost si tento sport poprvé vyzkoušet. Zmenšené hřiště a zjednodušená pravidla jim k tomu nabízí nejlepší příležitost.Často se na děti přichází podívat rodiče nebo prarodiče a povzbuzují. Na organizaci těchto turnajů se podílí TJ Rožnov – oddíl házené ve spolupráci se ZŠ Pod Skalkou.

Ve středu 6.11. 2019 se v tělocvičně sešli organizátoři z řad žáků ZŠ Pod Skalkou, dále pakučitelé a jejich nejmladší svěřenci, dětí 1. ročníku základních škol z Rožnova, aby si spolu zasportovali. Na dvou hřištích ve školní tělocvičně se sešlo osm družstev, které byly rozděleny do dvou základních skupin. Po počátečním rozkoukávání a postávání se děti rozpohybovaly a pochopily jednoduchá pravidla. Později následovala již řada pěkných utkání. Na celkově osmém místě se umístili Kamzíci ze Skalky, před kamarády z družstva Bílí  vlci, šestí byli Sportovci ze Záhumení, před pátými Podskaláky. V bojích o bednu to nevyšlo čtvrtým Černým vlkům z Května, když nestačili na třetí družstvo turnaje kluky a holky ze Sedmikrásky. Po finále se na druhém místě umístili Rarášci z Pasek a první byli Draci ze Záhumení. Pořadí ale nebylo to nejdůležitější, protože ceny si z turnaje odnášeli všichni  stejné a zážitky měli všichni velké. Tak uvidíme, jestli někoho z těchto dětí jednou uvidíme v házenkářském dresu Rožnova.

Autor článku: Miloslav Janošek

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Házená druhých ročníků19.11.2019

Školní liga v házené v Rožnově pro druhý ročník ZŠ

Osm družstev dětí z druhých tříd ZŠ se zúčastnilo turnaje Školní ligy v házené dne  1. 11. 2019v tělocvičně ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm. Ta není sice rozměrově největší (14x27m), ale přesto ji pořadatelé z oddílu házené rozdělili pro základní skupiny na dvě menší hřiště. Dětem se upravila pravidla, takže se hrálo bez driblinku a na menší branky. Brzy se rozkoukali i ti, kteří hráli házenou poprvé, a padaly velmi pěkné branky.

Podle umístění ve skupinách A a B postupovala družstva do bojů o umístění, která se hrála již na celou tělocvičnu. Ze skupiny A postoupila doutkání o sedmé až osmé místo družstva „Kamzíci ze Skalky“ a holky ze „Záhumení“. Do boje o 5. a 6. místo postoupili „Podskaláci“, kteří podlehli v boji o 5. místo „Loupežníkům z Pasek“. O medailové třetí místo svedly boj družstva „Sedmikráska“ a „Modré kobylky“, které nakonec zvítězily. Finále mezi  „Draky ze Záhumení“ a „Zelenými kobylkami z Videčské“ vyznělo těsně jednobrankový vítězstvím pro Zelené kobylky. Gratulujeme vítězům a čest a uznání pro všechny ostatní.

Všichni si odnesli pěkné sportovní zážitky, kromě nich také sladké odměny. Nebylo důležité samotné vítězství, ale to, že si všichni prožili radost ze vstřelené branky, pocítili týmového ducha a zasportovali si. Dík patří všem osmákům a deváťákům ze ZŠ Pod Skalkou, kteří pomáhali při organizaci.

Autor článku: Mgr. Miloslav Janošek, 1. 11. 2019

 

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Halloweenské ozvěny ve ŠD3.11.2019

Takto halloweensky jsme se ve školní družině oddělení Sluníček bavili ve dvou po sobě jdoucích dnech po prázdninovém příchodu do školy. V krásných kostýmech, ve kterých přišly děti z halloweenské dopolední výuky, jsme vytvářeli ozdobné pavučiny, soutěžili o nejrychleji i nejkrásněji mumifikovanou mumii. V dalším dni jsme pokračovali zábavným malováním vylosovaných halloweenských obličejů barvičkami na tvář kamaráda.

p.v. Bc. Jana Kliková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


ŠD Stromotvoření, 24.10.1929.10.2019

Dne 24.10.19 uspořádala ŠD pro děti všech 3 oddělení tradiční společnou akci s názvem Stromotvoření, která se tematicky vztahuje ke Dni Stromů. Díky krásnému teplému počasí jsme mohli poznávací část se stromovými hádankami, kvízy a úkoly uskutečnit v prosvětleném venkovním prostoru našeho nového atria. U paní vychovatelky Pavly z oddělení Včelek si děti vyzkoušely, jak znají jednotlivé druhy stromů a mohly se podívat, ohmatat i zahrát na jejich dřevo. Soutěžení v družstvech o oblíbené sladké odměny proběhlo na stanovišti u paní vychovatelky Dáji z oddělení Hvězdiček, v rámci něhož děti vybíraly správnou odpověď z kvízových otázek o stromech. Listové tvoření se uskutečnilo uvnitř školy v oddělení Sluníček u paní vychovatelky Jany, kde děti prostřednictvím listů z javoru a lísky vytvářeli otiskem paprsky listových sluníček. Jak se vše povedlo, můžete prohlédnout níže a příští rok se těšíme, že přizveme stromy opět mezi nás…

p.v. Bc. Jana Kliková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Měsíc stromů ve ŠD Sluníčka24.10.2019

Na stromy se dá dívat z mnoha různých úhlů pohledů a díky nim se nám nabízí nespočetně tematických námětů a inspirací jak s nimi pracovat, tvořivě se s nimi spojovat, poznávat a vnímat jejich působení nejen vnějším, ale i vnitřním pohledem.

Každým rokem se po celý měsíc říjen stává tématem našich činností a aktivit ve školní družině právě strom. Zkoumáme jej jako domov živých organismů, jako rostlinu s typickými poznávacími znaky. Strom se učíme vnímat svými pocity a smysly a stává se nám také parťákem v mnoha venkovních pohybových hrách v prostoru školního pozemku.

Aktuálně jsme do našeho hravého zkoumání a soutěžení zapojili také nově nainstalované didaktické a herní prvky, které utvořily přirozené herní a odpočinkové zázemí v přírodním prostoru školního pozemku.

p.v. Bc. Jana Kliková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Technický jarmark v Rožnově30.9.2019

„Žáci 9. ročníku se ve středu 2. října zúčastní Technického jarmarku 2019, který proběhne v Rožnově pod Radhoštěm.“


odkaz zde


Zobrazuji položky 1 až 8 (2 stránky)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola