Domů arrow ŠKOLNÍ DRUŽINA arrow Charakteristika

ŠKOLNÍ DRUŽINA - Charakteristika

Školní družina je místem aktivního odpočinku dětí, nabízí prostor pro uvolnění a relaxaci, kreativní seberealizaci, skupinovou spolupráci a vzájemnou komunikaci. Školní družina je určena žákům 1. - 4. ročníku. Děti mají možnost navštěvovat družinu před vyučováním a dále pak odpoledne po skončení výuky.

 

Odpolední výchovně-vzdělávací činnost probíhá formou:

Odpočinkových aktivit (motivační, motorické, smyslové, společenské a didaktické hry, relaxační aktivity, četba, povídání)

Rekreačních a zájmových činností (pohybové, estetické, přírodovědné, společenskovědní)

Kulturních a vzdělávacích akcí (tvořivé dílny, spolupráce se zájmovými a vzdělávacími subjekty, návštěvy zajímavých míst)

Školní družina má 3 oddělení, I. a II. oddělení je umístněno v 1. patře pavilonu A pro nejmladší žáky (1. a 2. ročník), III. oddělení sídlí v přízemí pavilonu F a je určeno pro starší žáky (3. a 4. ročník). Každé oddělení má svou vlastní místnost vybavenou pro zájmovou činnost a odpočinek dětí a plán činností vázaný na jednotlivá roční období s ohledem na věk, schopnosti a zájmové zaměření dětí v oddělení. Organizace jednotlivých činností i samotného chodu družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny.

Pobyt dětí ve školní družině spadá do doby zvýšené únavy z dopoledního vyučování, proto se snažíme náplň práce a aktivit směrovat tak, aby byly pro děti nejen užitečné, ale hlavně zábavné, radostné a uvolňující. Velký důraz klademe také na spontánní aktivity dětí a rekreační pohyb provozovaný nejlépe venku. Ke hrám, sportu a pohybu využíváme prostory v nejbližším okolí – nově zrekonstruované školní hřiště, zelenou učebnu, nově přebudovaný relaxační koutek s didaktickými a herními prvky, atrium s novým povrchem pro herní a výukové aktivity, prostory mezi pavilony školy, lesík Skalku.

 

Školní družina každoročně připravuje společné akce pro děti všech tří oddělení:

ZÁŘÍ: Jablíčkohraní: výtvarně-tvořivé, poznávací a soutěžní odpoledne s tematikou jablka v atriu/galerii školy, děti poznávají jablíčko a jeho odrůdy, při výtvarném zpracování tématu kombinují různé materiály, věcné ceny mohou získat v soutěži zručnosti s jablíčkem a na závěr si pochutnají na jablíčkovém pohoštění

ŘÍJEN: Stromotvoření: výtvarně-tvořivé, poznávací a soutěžní odpoledne s tematikou stromu v galerii školy/třídě šd Sluníček, děti poznávají druhy stromů, jejich listů a plodů, seznamují se s druhy dřeva, společně tvoří výtvarnou listovou koláž a soutěží o sladké odměny v pohybových a motorických aktivitách spojených s tématem stromu

ÚNOR: Dětský karneval: tanečně-soutěžní odpoledne v tělocvičně školy s individuálními pohybovými soutěžemi a skupinovými tanečními disciplínami, děti mohou vyhrát krásné ceny v soutěži o nejoriginálnější karnevalový kostým a papírovou škrabošku, kterou si vytvoří v rámci činnosti svého oddělení

KVĚTEN: Den matek: tvořivé odpoledne ve školní jídelně s krátkým kulturním vystoupením dětí jednotlivých oddělení, výrobou speciálního dárečku a malým pohoštěním pro maminky

ČERVEN: Den dětí: venkovní tematické odpoledne s muzikohraním, hrátkami se vzdušným padákem, výtvarným tvořením, luštěním šifer, pohybovými aktivitami a osvěžujícím občerstvením v prostoru zelené učebny

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola