Domů arrow ŠKOLNÍ DRUŽINA arrow Charakteristika

ŠKOLNÍ DRUŽINA - Charakteristika

Školní družina je místem aktivního odpočinku dětí, nabízí prostor pro uvolnění a relaxaci, kreativní seberealizaci, skupinovou spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Školní družina je určena žákům 1. - 4. ročníku. Děti mají možnost navštěvovat družinu před vyučováním a dále pak odpoledne po skončení výuky.

Odpolední výchovně-vzdělávací činnost probíhá formou:

  • odpočinkových aktivit (motivační, tvořivé, motorické, konstruktivní, smyslové a didaktické hry, relaxační aktivity, četba, povídání)
  • rekreačních a zájmových činností (pohybové, estetické, přírodovědné, společenské)
  • kulturních a vzdělávacích akcí (tvořivé dílny, společné akce pro děti a rodiče, besedy v knihovně, návštěvy zajímavých míst v okolí, kulturní představení, divadélka)

Školní družina má 3 oddělení, I. a II. oddělení je umístněno v 1. patře pavilonu A pro nejmladší žáky (1. a 2. ročník), III. oddělení sídlí v přízemí pavilonu F a je určeno pro starší žáky (3. a 4. ročník). Každé oddělení má svou vlastní místnost vybavenou pro zájmovou činnost a odpočinek dětí a plán činností vázaný na jednotlivá roční období s ohledem na věk, schopnosti a zájmové zaměření dětí v oddělení.

Organizace jednotlivých činností i samotného chodu družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny.

  • Školní družina
  • Školní družina
  • Školní družina

Pobyt dětí ve školní družině spadá do doby zvýšené únavy z dopoledního vyučování, proto se snažíme náplň práce a aktivit směrovat tak, aby byly pro děti nejen užitečné, ale hlavně zábavné, radostné a uvolňující. Velký důraz klademe především na spontánní aktivity dětí a rekreační pohyb provozovaný nejlépe venku. Ke hrám, sportu a pohybu využíváme prostory v nejbližším okolí – školní hřiště, zelenou učebnu, relaxační koutek, atrium, prostory mezi pavilony školy, lesík Skalku.

  • Školní družina venku
  • Školní družina venku
  • Školní družina venku

 

Školní družina každoročně připravuje společné akce pro děti všech tří oddělení:

ZÁŘÍ: Jablíčkohraní: výtvarně-tvořivé, poznávací a soutěžní odpoledne s tematikou jablka v atriu/galerii školy (děti poznávají jablíčko zevnitř, rozlišují jeho odrůdy, při výtvarném zpracování jablíčka kombinují zajímavé materiály, věcné ceny získávají v soutěži zručnosti s jablíčkem)

ŘÍJEN: Stromotvoření: výtvarně-tvořivé, poznávací a soutěžní odpoledne s tematikou stromu v galerii školy/třídě šd Sluníček (děti poznávají základní druhy stromů, seznamují se s jejich znaky, dřevem, společně tvoří výtvarnou stromovou koláž a soutěží o sladké odměny v pohybových aktivitách spojených se stromy)

LISTOPAD: Slavnost světla: oslava příchodu zimy a vánočního očekávání v galerii školy, výroba adventního svícnu, věnce, zpěv písní s adventní tematikou v rozsvícené adventní spirále

PROSINEC: Předvánoční tvoření: výroba vánočního překvapení s lektorem, s využitím netradičních technik a zajímavých materiálů

ÚNOR: Dětský karneval: tanečně-soutěžní odpoledne v tělocvičně školy s individuálními pohybovými soutěžemi a skupinovými tanečními disciplínami, děti mohou vyhrát krásné ceny v soutěži o nejoriginálnější karnevalový kostým a papírovou škrabošku, kterou si vytvoří v rámci činnosti svého oddělení

KVĚTEN: Den matek: tvořivé odpoledne ve školní jídelně s krátkým kulturním vystoupením dětí jednotlivých oddělení, výrobou speciálního dárečku s lektorem a malým pohoštěním pro maminky

ČERVEN: Den dětí: venkovní tematické odpoledne s muzikohraním, výtvarným tvořením, luštěním šifer, pohybovými hrami a opékáním špekáčků v prostoru zelené učebny, děti si mohou odnést ceny o nejlepší převlek k tématu dne dětí

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola