PROJEKTY - Sběrové aktivity

Pravidla sběru PET lahví

 • Žáci 1. i 2. stupně se mohou zapojit do sběru plastových lahví.
 • Kontejnery odváží firma vždy v pátek.
 • Průměrně 22 lahví všech velikostí váží přibližně 1 kilogram a škola za něj dostává finanční odměnu 4 Kč.
 • Lahve sešlápněte libovolným způsobem, zašroubujte vršek. Mohou být i bez vršku.
 • PET lahve se vybírají v pátek od 7:35 do 7:55 hodin u kolárny.
 • Noste je v pytlích označených jménem, třídou a počtem kusů.
 • V případě, že je donesete jiný den, nahlaste údaje p. uč. T. Vinklárkové nebo na recepci.
 • Nejlepší sběrači budou v pololetí a na konci roku odměněni.
 • Vydělané peníze budou použity na společné školní akce, zájezdy a ekologickou činnost.

Vyhodnocení sběru PET lahví ve školním roce 2014/15 zde.

Vyhodnocení sběru PET lahví ve školním roce 2015/2016 zde.

Vyhodnocení sběru PET lahví za 1. pololetí šk. roku 2016/17 zde.

Vyhodnocení sběru PET lahví ve školním roce 2016/2017 zde.

Soutěž s panem Popelou – sběr papíru

 • Každý žák naší školy se může zapojit do sběru starého papíru.
 • U školy je také přistaven kontejner, do kterého se může papír dávat, musí však být vždy zakrytý.
 • Sběrový den je pátek od 7:30 do 7:55 hodin u kolárny.
 • Žáci mohou nosit svázaný papír (noviny, letáky, brožury a časopisy, lepenku a kartóny).
 • Papír doma zvažte, je nutno poznačit nebo nahlásit jméno, třídu a množství.
 • Sběr papíru má na starosti  p. uč. Vinklárková.
 • Nejlepší sběrači budou vyhodnoceni a odměněni za 1. a 2. pololetí a v novém školním roce se zúčastní zájezdu.

Pravidla pro sběr papíru:

 • Papír musí být zvážený a svázaný.
 • Nedávejte papír do velkých krabic, děti ho při nakládání nemohou unést.
 • Do papíru nepatří: kartóny od pracích prášků, krabice od džusů, mléka a použité papírové kapesníky a ubrousky.

Vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2014/15 zde.

Vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2015/16 zde.

Vyhodnocení sběr papíru za 1. pololetí šk. roku 2016/17 zde.

Vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2016/2017 zde.

Sběr baterií a elektrozařízení

 • Pod záštitou ministerstva školství vznikl nový recyklační program s názvem RECYKLOHRANÍ.
 • Naše škola se k tomuto programu přihlásila.
 • Zdarma jsme obdrželi nádoby na sběr baterií a elektrozařízení.
 • Po naplnění nádob, odvozu a zvážení obsahu dostaneme body.
 • Body se smění ve speciálním internetovém obchodě za zajímavé odměny.
 • Další body můžeme získat plněním úkolů týkajících se recyklace odpadů.
 • Organizátory projektu jsou Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o. a EKO-KOM,a.s.

BATERIE:

 • Nesbírejte rezavé, poškozené nebo tekoucí lepkavé baterie.
 • Nesbírejte nové, nabité baterie.
 • Nehrajte si nebo žádným způsobem nemanipulujte se sebranými bateriemi.
 • Baterie skladujte vždy na suchém místě.
 • Baterie neskladujte v těsné blízkosti topení.
 • Pokud se dotknete tekoucí nebo rezavé baterie, umyjte si ruce mýdlem a vodou.
 • Ve škole bude nádoba na baterie umístěna v recepci a ve třídě 4.A v pavilonu E.

ELEKTROZAŘÍZENÍ:

 • Do nádoby na elektrozařízení patří veškerá drobná elektrozařízení, která projdou vhazovacím otvorem.
 • Například rádia, telefony, mobily, kulmy, vysoušeče vlasů, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a další.
 • Do nádoby nepatří baterie, akumulátory, televizory, zářivky a úsporné žárovky, počítačové monitory.
 • Ve škole je nádoba na elektrospotřebiče umístěna v recepci školy. Předejte přístroje učiteli vykonávajícímu dozor.

DO SBĚRNÝCH BOXŮ NEVHAZUJTE ODPADKY ANI JINÉ VĚCI, KTERÉ DO NÁDOB NEPATŘÍ.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola