PROJEKTY - Nenávist na internet nepatří

Neboj se promluvit

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM D, Z. S.

Děti z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeny se stránkami www.nebojsepromluvit.cz , na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem stránek je ovšem aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Vybraná třída starších žáků také projde interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém bude mít možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bude dětem předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

Z dětí, jež se programu zúčastnily, vybereme ve spolupráci s lektory programu několik dobrovolníků, kteří uskuteční informační kampaň mezi žáky 6.–9. tříd. Díky kampani se pak myšlenka projektu rozšíří do povědomí celého 2. stupně.

Program navazuje na minimální preventivní program naší školy a vhodně tak doplňuje základní strategie školy zajišťující prevenci rizikového chování žáků.

Navštivte webové stránky www.nebojsepromluvit.cz a www.sdruzenid.cz!

Sledujte videa k projektu

Program Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje projekt Nenávist na internet nepatří.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

 

Logo Donora

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola