Plán na září31.8.2013

Plán akcí v měsíci září

2. září

 

slavnostní zahájení školního roku

 

8. 00 hod.

vítání prvňáčků (ŠJ)

 

9. 00 hod.

projev ŘŠ

3. – 5. září

 

pobyt 2. A na Chaloupce

4. září

 

zahájení výuky podle rozvrhu bez nultých hodin a odpoledního vyučování

 

10. 00 hod.    

porada na MěÚ (rozpočet školy) 

9. září 

 

adaptační pobyt žáků 6. ročníků – Soláň

 

 

rozvrh i s nultou hodinou a odpoledním vyučováním

10. září

9. 40 hod.

schůzka žákovského parlamentu (J. Štěpánková)

12. září

15. 00 hod.

třídní schůzky 1. a 6. tříd

 

 

funkční studium I. (zástupkyně ředitelky, Zlín)

18. září

8. 00 hod.      

fotografování žáků 1. tříd

25. a 26. září

 

funkční studium I. (zástupkyně ředitelky, Zlín)

26. září

 

zahájení funkčního studia II. (ředitelka, Obch. akademie)

27. září

 

funkční studium II. (ředitelka, Obch. akademie)

 

 

ZAYFEROS – Dravci (fotbal. stadion)

28. září

 

státní svátek, Den české státnosti

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola