Plán na měsíc září 7.9.2014

Plán akcí v září, známé termíny v říjnu.

1. září, slavnostní zahájení školního roku
1. září, 8. 00 hod., vítání prvňáčků (ŠJ)
1. září, 9. 00 hod., projev ŘŠ
3. září, zahájení výuky podle rozvrhu bez nultých hodin a odpoledního vyučování
3. – 4. září, seminář pro vedoucí pracovníky, Ostravice      
4. září, metodická schůzka učitelů Tv, VM (Lu)
4. září, 15. 30 hod., třídní schůzky 1. AB
8.- 10. září, adaptační pobyt 3. A ve Viganticích
11. září, 15. 30 hod., třídní schůzky 6. tříd
11. září, zájezd do divadla 7. AB
11. – 12. září, Funkční studium ŘŠ
16. září, 10. 05, 11. 00 hod., 8. A, 9. AB přednášky Drážní inspekce + Policie
16. září, zájezd do divadla 8. AB
16. září, 15. 30 hod., Školská rada
18. září, 14. 00 hod., schůzka k projektu „doučování“ – zapojení uč., mentor a  psycholog projektu, sborovna
19. září, 9. 00 hod., 4. AB, 5. A přednášky Drážní inspekce + Policie 
19. září, 10. 00 hod., malování podchodu u nádraží
19. září, Adaptační pobyt žáků 6. ročníků – Soláň (Vrá, Št)
25. září, 8. 30 hod., fotografování žáků 1. tříd
25. září, 14. 10 hod., provozní porada
28. září, státní svátek, Den české státnosti

Připravujeme v říjnu:    

8. října, 14. 00 hod., školení BOZP Ing. Romaněnko, všichni zaměstnanci
9. října, 15. 30 hod., třídní schůzky I. stupeň (bez 1. AB)
9. října, 16. 00 hod., třídní schůzky II. stupeň (bez 6. AB)
10. – 11. října, komunální volby
27. - 29. října, podzimní prázdniny
28. října, státní svátek, Vznik Československa
30. října, 14. 10 hod., provozní porada

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola