Plán na měsíc prosinec3.12.2014

Plán na měsíc prosinec, známé termíny v lednu.

1. prosince, seminář Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež (Olomouc, Kub)
3. prosince, 14.30 hod., vánoční posezení s rodiči v 2. B (tvoření věnců, ozdob)
3. prosince, 8.00 hod., knihovna 1. A
3. prosince, 10.00 hod., knihovna 1. B
3. prosince, 8.00 hod., knihovna 7. A
3. prosince, 10.00 hod., knihovna 7. B
4. prosince, 8 – 10.00 hod., ŠŠZePř, 8. B (KuM) 
4. prosince, 14.10 hod., pedagogická rada
4. prosince, 15.30 hod., setkání rodičů žáků 9. r. s výchovným poradcem a vedením školy
5. prosince, 8 – 10.00 hod., Olympiáda v Čj (Kub, sborovna)
5. prosince, Mikuláš, žáci 9. ročníků
5. – 7. prosince, Dobiáš Cup ml. dorost (ubytování pav. C, E, F, G, A)
8. prosince, návštěva psycholožky z projektu doučování, p. Oralové
8. prosince, 8.00 hod., přednáška hasičů 6. A
8. prosince, 8.55 hod., přednáška hasičů 6. B
8. prosince, 10.05 hod., přednáška hasičů 2. A
8. prosince, 11.00 hod., přednáška hasičů 2. B
9. prosince, 13.00 hod., Biologická olympiáda 2. st. (Had, Jur)
9. prosince, 14.30 hod., zdobení perníčků – akce ŠD, jídelna (Luš)
9. prosince, 17.00 hod., Odborová schůze ČMOS, Brasserie Avion
9. prosince, 10.00 hod., zdobení perníčků v SVČ, 2. A
9. prosince, 11.00 hod., zdobení perníčků v SVČ 1. B
10. prosince, 11.00 hod., zdobení perníčků v SVČ 3. B
11. prosince, vánoční večírek
16. prosince, 16.00 hod., vánoční besídka 3. A
17. prosince, 13.00 hod., seminář s PhDr. J. Svobodou
18. prosince, 14.30 – 15.30 hod., Podskalka má talent, kino Panorama (Štěp., Koř)
19. prosince, 8.00 - 9.15 hod., Vánoční jarmark
22. prosince – 2. ledna, Vánoční prázdniny

známé termíny v lednu:

5. ledna, začátek vyučování
8. – 9. ledna, FSII ŘŠ (OA VM)
15. ledna, 14.30 – 17.00 hod., konzultace I. a II. stupeň
22. ledna, 14.10 hod., pedagogická rada
29. ledna, vysvědčení
30. ledna, pololetní prázdniny

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola