Plán na měsíc listopad1.11.2013

Plán akcí v měsíci listopadu, známé termíny v prosinci.

 • 1. listopadu - 14.00 hod. hodnocení soutěže „O nejpovedenější halloweenskou dýni“
 • 4. listopadu - 8.00 hod., knihovna 1.A        
 • 4. listopadu - 10.00 hod., knihovna 1.B                   
 • 4 - 5. listopadu - SCIO testy žáků 9. tříd
 • 5. listopadu - OROS (J. Rafailovová, schůze odborů)
 • 5. listopadu - setkání výchovných poradců VM (Z. Vráblová)
 • 5. listopadu - 14.05 hod., školení 1. pomoci
 • 6. listopadu - 8. 00 hod., foto Vánoce
 • 6. listopadu - 8.30 hod., porada ředitelů MěÚ
 • 6. listopadu - Funkční studium ZŘŠ (Zlín)
 • 7. – 8. listopadu - ZAV Hodonín (Z. Koláčková)
 • 7. listopadu - 8. A, laboratoř SZePř, CH s p. uč. Kubiszovou
 • 8. listopadu - 7.30 hod., schůzka Žákovského parlamentu
 • 11. listopadu - školení Práce s žáky se spec. vzděláv. potřebami ve šk. praxi (Z. Vráblová)
 • 13. listopadu - 8.30 hod., 1. – 4. tř. Janíkova stodola (Petr Novák)
 • 14. listopadu - 10.00 hod., knihovna 3.A
 • 14. listopadu - 14.00 hod., školení PO         
 • 14. listopadu - okrskové kolo ve florbalu (M. Orlíková)
 • 14. – 15. listopadu - Funkční studium ŘŠ (VM)
 • 18. listopadu - 9.00 – 10.00 hod., zdobení perníčků pro MŠ (J. Lušovská)
 • 18. listopadu - po 14. hod., zdobení perníčků pro šk. družinu (J. Lušovská)
 • 19. listopadu - 8.00 hod., knihovna 6.A
 • 19. listopadu - 9.40 hod., zapisování žáků do dílen (jídelna)
 • 20. listopadu - 8.00 hod., knihovna 3.B
 • 21. listopadu - 10.00 hod., knihovna 6.B
 • 21. listopadu - 14.10 hod., pedagogická rada
 • 27. listopadu - 8.00 – 16.00 hod., „férový“ den otevřených dveří (výuka + dílny)
 • 28. listopadu - 15.00 – 18.00 hod., konzultace I. + II. stupeň, prodej výrobků

Připravujeme na prosinec:

 • 12. prosince - 14.10 hod., provozní porada
 • 13. prosince - Funkční studium ŘŠ (OA VM)
 • 20. prosince - Vánoční jarmark
 • 21. prosince – 5. ledna - Vánoční prázdniny
 • Vánoční besídky

 

 

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola