Plán akcí na měsíc květen11.5.2014

Plán akcí v květnu, známé termíny v červnu.

1. května, Státní svátek – Svátek práce
2. května, 8 - 10.00 hod.cvičný poplach, hasiči + policie, šk. hřiště
2. května, malá kopaná 4. – 5. tř., Zubří (Ludv.)
6. května, 10 - 11, 12 - 13 hod., autorské čtení Jana Opatřila: Děsuplné povídky
6. května, seminář Keramika I. nejen pro začátečníky (Štěp.)
8. května, Státní svátek – Den vítězství
9. května, projekt se SŠZePř, 3. AB návštěva ZOO Olomouc
12. května, program prevence: 9. B – Poruchy příjmu potravin
13. května, program Pohodáři – 2. st. (Arabský svět)
13. – 16. května, turistický kurz 2. A, Jeseníky
14. - 15. května, porada ředitelů škol Soláň
15. května, program prevence: 9. B – Antikoncepce
15. května, šk. výlet 8. A – Praha (Raf, Štěp.)
15. května, 8 – 10 hod., výuka na SŠZePř,  9. B
20. května, 3. hod., knihovna 9. B
20. května, 4. hod., knihovna 9. A
20. května, šk. výlet 1. B, 2. B, 3. AB, 4. A
20. května, 4. hod., beseda pro dívky Čas proměn, 6. AB
20. května, 5. hod., beseda Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, 8.AB
20. května, informační schůzka pro rodiče – zájezd Londýn- Paříž
21. května, 15 - 17 hod., zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky
22. května, návštěva z partnerské ZŠ Stred Považská Bystrica
22. května, 2. + 3. hod., knihovna 7. A
22. května, 4 .+ 5. hod., knihovna 7. B
23. května, turnaj v miniházené 2. a 3. r. (Jan)
23. – 24. května, volby do Evropského parlamentu
23. května, 2., 4. a 5. hod., testování (Lék. inf. centrum, 5. A, 7. B, 9. A)
27. května – 1. června, zájezd žáků do Francie a Anglie
27. – 28. května, šk. výlet 9. AB – Praha (Št., Had)
29. května, 8 – 10 hod., výuka na SŠZePř, 8. A
29. května, 14.10 hod., provozní porada
30. května, 8. 30 – 12. 00 hod., volejbalový turnájek učitelé x žáci 9. r. (Jan, Tol)

Známé termíny v červnu:

4. června, Čokoládová Afrika + vernisáž výtv. prací
5. června, FSII ŘŠ, Uherské Hradiště
18. června, div. představení Perníková chaloupka (dram. kroužek 2. stupně)
18. června, uzavření prospěchu a docházky
18. června, výchovná komise
19. června, 14.10 hod., klasifikační porada
od 19. června , ukládání známek do PC
24. – 26. června, výměna učebnic, třídnické práce
26. června, 12.30 hod., závěrečná pedagogická rada
26. června, 15.30 hod., rozloučení s deváťáky (kino)
27. června, ukončení šk. roku, rozdávání vysvědčení

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola