Plán akcí na měsíc červen2.6.2014

Plán akcí v červnu.

2. června, malá kopaná ml. žáci (Sedlák)

3. června, 10.30 hod., balet ZUŠ (Janík. stodola). 1. st.

3. června, 13.55 hod., přednáška Geologie Beskyd 9.A

4. června, 16 hod., Čokoládová Afrika + vernisáž

4. června, okrskové kolo atletiky 1. st. (Orl.)

4. června, ZAV – talentovka OA VM (Kol)

5. června, FSII ŘŠ, Uherské Hradiště

5. června, 8.00 hod., společná hodina čtení 1.B, 9.B

6. června, šk. výlet 7.AB, 5.B; 2.A (výlet na kolech)

6. června, MR žáků ZŠ v psaní Karviná (Štěp.)

6. června, Rožnovská valaška 3.B, 4.A, 2.B

6. června, 8.00 hod., přednáška Geologie Beskyd 9.B

9. června, 14 hod., zahájení projektu Vzdělávání na Rožnovsku

9. června, EP 6.A,B SŠZePř (Had)

10. června, výlet 8.A ZOO Lešná (Raf, Štěp.)

10. června, 15-16 hod., seminář pro rodiče (téma ADHD)

11. června, 11 hod., schůzka k projektu Vzdělávání na  Rožnovsku

11. června, 8 hod., knihovna 1.B

11. června, 10 hod., knihovna 1.A   

12. června, 11 hod., společná hodina čtení 1.A, 9.A

12. - 13. června, výlet 8.B (Koř., Štěp.)

12. června, výlet 6.AB Šumperk (Tol, Sed.)

13. června, 6.AB výlet na kolech (Tol, Sed)

13. června, 10-13 hod., 4.A, 5.AB, 7.AB akce hotel ENERGETIC

16. června, 15 hod., schůzka v Městské knihovně

17. června, 13 hod., schůzka na SŠIEŘ (Kub)

17. června, zaslání hodnocení třídy + vých. opatření ŘŠ (TU)

17. června, 11 hod., beseda Čas proměn 6.AB

17. června, 11.50 hod., beseda Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše 8.AB

18. června, uzavření prospěchu a docházky

18. června, výchovná komise

19. června, Rožnovská olympiáda

19. června, Praha – předání titulu EKOŠKOLA (Kub, Mrl)

19. června, Zlín, setkání k projektu EU – SŠ (Kol)

19. června, 14.10 hod., klasifikační porada

od 19. června, ukládání známek do PC

20. června, šk. výlet 5.A

24. – 26. června, výměna učebnic, třídnické práce, úklid

26. června, Ostrava 3.AB, 4.A

26. června, 12.30 hod., závěrečná pedagogická rada

26. června, 15.30 hod., rozloučení s deváťáky (kino)

27. června, ukončení šk. roku, rozdávání vysvědčení

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola