Zápis ze 4. schůze Žákovského parlamentu25.10.2013

Termín konání: 24. 10. 2013, přítomno: 16 poslanců, nepřítomni: poslanci z 6. B, 8. A

  • přivítání, docházka
  • změna dne schůzek žákovského parlamentu, schůzky se budou konat vždy v PÁTEK (žákům 7. A nevyhovuje čtvrtek z důvodu ranní výuky, změna proběhla na základě toho, že žáci 7. A jsou členy Rožnovského parlamentu, tudíž je jejich účast na našich schůzkách nezbytná)
  • opětovné upřesnění pravidel bodování tříd -  je nutné zjistit, kdo byl v dané třídě jako poslední (která třída měla v učebně výuku)….objektivita bodování je zajištěna, kontrolu tříd provádí s žáky pan školník
  • informace o soutěži “O nejpovedenější Halloweenskou dýni“
  1. provést informační hlášení o soutěži
  2. zajistit porotu

- zeptat se daných zaměstnanců školy, zda jsou ochotni spolupodílet se na školní soutěži
- požádat je o spolupráci
- vysvětlit jim, v čem spočívá jejich úloha – kdy se bude hodnotit, jakým způsobem, apod. (porota začíná hodnotit hotové výtvory v pátek 1. 11. od 14.00, úkolem je napsat na lístek první 3 nejlepší třídy dle vlastního vkusu)

  • příští schůzka bude v pátek 8. 11. 2013 v 7.30 hod.

 

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola