Žákovský parlament ve školním roce 2017/201817.10.2017

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2017 / 2018

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok. Vždy se vybírají dva zástupci z jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Hlavním úkolem těchto zástupců je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.
Žákovský parlament pracuje pod vedením Venduly Kunertové, DiS. Členové parlamentu se scházejí pravidelně jednou za dva týdny. Nyní jsou termíny schůzek vždy v uterý od 9,40 – 10, 05 hod v pavilonu E ve ŠK.
Z každé schůzky je veden řádný zápis o tom, co se na schůzi projednávalo. Tyto zápisy i  další informace jsou potom vyvěšeny na nástěnce žákovského parlamentu.
• Prostor pro zapojení žáků do života školy
• Podporuje zodpovědnost žáků
• Umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k samotnému provozu školy
• Zástupci žáků jednotlivých tříd se pravidelně setkávají
• Zástupci žáků přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole
• Společně projednávají aktuální problematiku, vyjadřují se k ní a realizují potřebná opatření
• Školní žákovský parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům
• Žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků
• Žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli
• Žákovský parlament se podílí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování
• Zástupci ze žákovského parlamentu se účastní pravidelných schůzek Rožnovského parlamentu. Jedná se o setkávání zástupců všech rožnovských ZŠ a SŠ. Pracuje se na společných projektech a řeší se aktuální problematika života v Rožnově přímo s p.místostarostkou a dalšími úředníky MěÚ. Žáci se také podílí na organizaci mezinárodního dne zdraví.

 


ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2017 / 2018

- Jan Ondrášek, Adriana Vašenková
- Petr Kváč, Samuel Hejný
- Jakub Bystroň,  Jakub Halamíček
- Ondřej Trčka, Michal Hrstka
- Tereza Včelařová, Monika Bilová
- Matěj Kubela, Matyáš Janošek
- Přemysl Slovák, Ondřej Všetička
- Lea Divišová, Beáta Balažovičová
- Michal Děcký, Eliška Frolichová


ČLENOVÉ ROŽNOVSKÉHO PARLAMENTU 2017 / 2018
Hlasováním na schůzce žákovského parlamentu byli vybráni tito žáci: Přemysl Slovák a Ondřej Všetička 

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola