Žákovský parlament na ZŠ Pod Skalkou17.9.2016

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, vždy se vybírají 2 zástupci z jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Hlavním úkolem těchto zástupců je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.  

Žákovský parlament pracuje pod vedením vedoucí vychovatelky Jany Štěpánkové. Jeho členové se scházejí jednou za dva týdny, vždy v ÚTERÝ v 7.30 – 8.00 hod. v PC učebně v pavilonu F.

Z každé schůze je vždy zapsán zápis o tom, co se na schůzi projednávalo. Tyto ZÁPISY a veškeré další informace jsou k nahlédnutí nejen na stránkách školy, ale také na nástěnce žákovského parlamentu.

 • prostor pro zapojení žáků do života školy
 • podporuje zodpovědnost žáků
 • umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k samotnému provozu školy
 • zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají
 • zástupci žáků přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole
 • společně projednávají aktuální problematiku, vyjadřují se k ní a realizují potřebná opatření
 • školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům
 • žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků
 • žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli
 • žákovský parlament se podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování

Členové žákovského parlamentu 2016/2017

5.A  Daniel Pala, Thomas Žitník
5.B  Eliška Žantová, Kuba Bystroň
6.A  Michal Hrstka, Ondra Trčka
6.B  Monča Bilová, Terka Včelařová
7.A  Katka Halamíčková, Matěj Kubela, Matyáš Janošek
7.B  Přema Slovák, Ondra Všetička
8.A  Bea Balažovičová, Lea Divišová
8.B  Michal Děcký
9.A  Marťa Růčková, Terka Pavlátová, Terka Reichlová

 • Rožnovský Parlament:

zástupci 9.A  - Marťa Růčková, Terka Pavlátová, Terka Reichlová
zástupce 6.B - Terka Včelařová
zástupce 7.A - Matyáš Janošek

 • Bodování tříd: Členové parlamentu hodnotí pořádek ve třídách na 2. stupni. Bodování probíhá vždy jednou týdně. Rozpis bodování tříd je k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.
 • Úklid kolem pavilonů: Každá třída dbá na pořádek a čisté prostředí kolem svého pavilonu. Rozpis úklidů a další pokyny jsou k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola