Žákovský parlament na ZŠ Pod Skalkou19.9.2015

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, vždy se vybírají 2 zástupci z jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Hlavním úkolem těchto zástupců je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.  

Žákovský parlament pracuje pod vedením vedoucí vychovatelky Jany Štěpánkové. Jeho členové se scházejí jednou za dva týdny, vždy v úterý v 7.30 – 8.00 hod. v PC učebně v pavilonu F.

Z každé schůze je vždy zapsán zápis o tom, co se na schůzi projednávalo. Tyto zápisy a veškeré další informace jsou k nahlédnutí nejen na stránkách školy, ale také na nástěnce žákovského parlamentu.

 • prostor pro zapojení žáků do života školy
 • podporuje zodpovědnost žáků
 • umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k samotnému provozu školy
 • zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají
 • zástupci žáků přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole
 • společně projednávají aktuální problematiku, vyjadřují se k ní a realizují potřebná opatření
 • školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům
 • žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků
 • žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli
 • žákovský parlament se podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování

Členové žákovského parlamentu 2015/2016

5.A    Pečivová Klára, Dorňák Vít

5.B   Chýlková Karolína, Včelařová Tereza

6.A  Halamíčková Katka, Kubela Matěj

6.B   Slovák Přemysl, Baratková Eliška

7.A  Balažovičová Beáta, Langerová Viktorie

7.B   Štěpaník Honza, Děcký Michal

8.A  Růčková Martina, Reichlová Tereza, Palová Karolína

8.B  Vachníková Šárka

9.A  Fuksová Sandra, Solanský Tadeáš, Koleček Filip

9.B   Phamová Veronika, Zvonková Sabrina

 • Rožnovský Parlament:

zástupci 9.A - Fuksová Sandra, Solanský Tadeáš, Koleček Filip

 • Bodování tříd: Členové parlamentu hodnotí pořádek ve třídách na 2. stupni. Bodování probíhá vždy jednou týdně. Rozpis bodování tříd je k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola