Žákovský parlament19.9.2014

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, vždy se vybírají 2 zástupci z jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Hlavním úkolem těchto zástupců je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.

Žákovský parlament pracuje pod vedením vychovatelky školního klubu Jany Štěpánkové. Jeho členové se scházejí jednou za dva týdny, vždy ve čtvrtek v 7.30 – 8.00 hod. v PC učebně v pavilonu F.

Z každé schůze je vždy zapsán zápis o tom, co se na schůzi projednávalo. Tyto zápisy a veškeré další informace jsou k nahlédnutí nejen na stránkách školy, ale také na nástěnce žákovského parlamentu.

 • prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků,
 • umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k samotnému provozu školy,
 • zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají,
 • zástupci žáků přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole,
 • společně projednávají aktuální problematiku, vyjadřují se k ní a realizují potřebná opatření,
 • školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům,
 • žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků,
 • žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli,
 • žákovský parlament se podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2014/2015

 • 5.A  Halamíčková Kateřina, Slovák Přemysl
 • 6.A  Balažovičová Beáta, Divišová Lea
 • 6.B  Děcký Michael, Štěpaník Jan
 • 7.A  Palová Karolína, Růčková Martina
 • 7.B  Pečiva Jan, Trčková Lucie, Vachníková Šárka
 • 8.A  Koleček Filip, Gaďourek Ondřej, Fuksová Sandra
 • 8.B  Hajdová Karolína, Zvonková Sabrina, Vinovská Petra
 • 9.A  Trčková Daniela, Rumplíková Karolína
 • 9.B  Prokopová Kateřina, Barabášová Denisa

Rožnovský parlament: Koleček Filip 8.A, Gaďourek Ondřej 8.A, Fuksová Sndra 8.A
Nástěnkáři: Hajdová Karolína 8.B, Vinovská Petra 8.B, Zvonková Sabrina 8.B
Bodování tříd: Členové parlamentu hodnotí pořádek ve třídách na 2. stupni. Bodování probíhá vždy jednou týdně. Členové parlamentu si zvolili 3 zástupce, kteří budou bodovat třídy 2. stupně. Na každé pololetí bude zvolena jiná skupina žáků. Rozpis bodování tříd je k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.
Rozpis bodování tříd:

1. pololetí hodnotí úklid ve třídách:
Balažovičová Beáta 6.A
Divišová Lea 6.A
Pečiva Honza 7.B

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola