O ŠKOLE - Kontakty na pedagogy

Mgr. Lumír Ondřej

 • ředitel školy, vyučující D na 2. st.
 • telefon: 571 751 271, 777 952 130
 • e-mail: reditel@zspodskalkou.cz 
 • konzultační hodiny: dle dohody  

 

Mgr. Zita Koláčková

 • zástupkyně ředitele školy, vyučující Z a Inf na 1. st.
 • telefon: 571 751 275,  775 351 317
 • e-mail: kolackova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: dle dohody

 

Věra Cimbálníková

 • vychovatelka ŠD
 • telefon: 571 751 281

 

Hedvika Děcká

 • asistentka pedagoga 8.A
 • telefon: 571 751 296

 

RNDr. Hana Hadačová

 • tř. uč. 8. B, vyučující M, Vv, Přd na 1. st., Př, SM,Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: hadacova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Mgr. Kateřina Halamková

 

Mgr. Lucie Hambálková

 

Mgr. Daniela Jančová

 • speciální pedagog
 • e-mail: jancova@zspodskalkou.cz

 

Mgr. Miloslav Janošek

 • tř. uč. 9. A, vyučující Nj, Aj, Tv, KaJ, SV na 2. st.
 • telefon: 571 751 286
 • e-mail: janosek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Radmila Jurajdová

 • asistent pedagoga 7.A
 • telefon:

 

Mgr. Magda Jurková


Bc. Jana Kliková

 

 

 

Pavla Kolářová

 

Dagmar Kopečková

 

Mgr. Hana Malcharová

tř. uč. 3.B
telefon: 571 751 281
e-mail: malcharova@zspodskalkou.cz
konzultační hodiny:

 

Mgr. Lenka Marková

 

PaedDr. Zuzana Mrlíková

 

Bc. Barbora Mudrová

 

Mgr. Pavla Nechanická

tř. uč. 2.A
telefon: 571 751 290
e-mail: nechnicka@zspodskalkou.cz
konzultační hodiny:

 

Lenka Neuwirthová

 • asistent pedagoga 4.A
 • telefon: 571 751 290

 

Mgr. Magda Němcová

 

Mgr. Jakub Ptáček

 • tř. učitel 6.A, vyuč. M, F, Hv, Inf, Pč na 2. st., metodik ICT
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: ptacek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Ludmila Pupíková

 

Mgr. Martina Satolová

 •  vyuč. Ch, Př, EP na 2. st, výchovný poradce
 • telefon: 571 751 297, 731 661 619
 • e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:
 • konzultační hodiny výchovné poradkyně:

 

Mgr. Marek Sedlák

 • školní metodik prevence, tř. uč. 8.A, vyučující F, Tv, Ov, D, Hv, Pč, Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:
 • konzultační hodiny metodika prevence:

 

Mgr. Sylva Štědrá

 • tř. uč. 6.B, vyučující Čj, Vv, SČj na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: stedra@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Bc. Marcela Tarabová

 • asistent pedagoga 2.A
 • telefon: 571 751 290

 

Ing. Marcela Tichá

 • asistent pedagoga 9.A

 

Mgr. Zdeněk Tolar

 • tř. učitel 7. B, vyučující Z, D, Tv, SH na 2. st.
 • telefon: 571 751 287
 • e-mail: tolar@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Renata Trančíková

 • asistent pedagoga

 

Pavlína Vachalová

 • vychovatelka školního klubu
 • telefon: 571 751 289
 • email: vachalova@zspodskalkou.cz

 

Mgr. Zuzana Valová

 

Mgr. Tereza Vašková

 • tř. učitelka 7.A, vyuč. Aj, Šj na 2. st., koordinátor ŠVP
 • telefon: 571 751 291
 • email: vaskova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Mgr. Hana Vavrečková

 • tř. učitelka 1.A
 • telefon: 571 751 281
 • email: vavreckova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Mgr. Zuzana Velíková

 

Mgr. Eva Veselá

 

Mgr. Taťána Vinklárková

 • tř. uč. 9. B, Vl na 1. stupni, Aj, Rj, Vv, Z, Kaj, VZ na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: vinklarkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

 

Mgr. Zuzana Vrtalová

 • tř. uč. 2.B
 • telefon: 571 751 283
 • e-mail: vrtalova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola