O ŠKOLE - Kontakty na pedagogy

 

Mgr. Lumír Ondřej

 • ředitel školy, vyučující D na 2. st.
 • telefon: 571 751 271, 777 952 130
 • e-mail: reditel@zspodskalkou.cz 
 • konzultační hodiny: dle dohody  

Mgr. Zita Koláčková

 • zástupkyně ředitelky školy, vyučující Z a Inf na 1. st.
 • telefon: 571 751 275,  775 351 317
 • e-mail: kolackova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: dle dohody

 

Mgr. Dagmar Bartoňová

 • tř. uč. 2. B
 • telefon: 
 • e-mail: bartonova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 13.00 - 13,45

 

RNDr. Hana Hadačová

 • tř. uč. 8. B, vyučující M, Př, VZ, SM, EP  na 2. st
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: hadacova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10.05 - 10.50

 

Mgr. Kateřina Halamková

 • vyučující Čj, Tv na 1. st. , Hv, Vv, UVČ na 2. st
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: halamkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.55 - 9.40

 

Mgr. Lucie Hambálková

 • tř. uč. 8. B, vyučující Aj na 1 a Aj, Čj 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: hambalkova.lucie@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 11.55 - 12.40

 

Mgr. Svatava Hambálková

 • tř. uč. 5. A a Vv, UVČ na 2. st.
 • telefon: 571 751 291
 • e-mail: hambalkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 10.05 - 10.50

 

Mgr. Miloslav Janošek

 • tř. uč. 9. A, vyučující Nj, Aj a SV na 2. st.
 • telefon: 571 751 286
 • e-mail: janosek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11.00 - 11.45

 

Mgr. Magda Jurková

 • tř. uč. 7. A, vyučující M, Př na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: jurkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11.00 - 11.45

 

Mgr. Pavla Katzerová

 

Bc. Jana Kliková

 

Mgr. Kateřina Knápková

 

Pavla Kolářová

 

Dagmar Kopečková

 

Mgr. Lenka Marková

 • tř. uč. 4. B, ČJ na 2. st.
 • telefon: 571 751 289
 • e-mail: markova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.05 - 10.50

 

Nikola Mrlíková

 • asistentka pedagoga v 3. A
 • telefon: 571 751 291
 • e-mail: valkova@zspodskalkou.cz

 

PaedDr. Zuzana Mrlíková

 • tř. uč. 3. A
 • telefon: 571 751 290
 • e-mail: mrlikova@zpodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 11.00 - 11,45

 

Bc. Barbora Mudrová

 

Mgr. Radomíra Paclová

 • Hv, Vv, Pč, Vl na 1. st, Ov, Vv, Uvč na 2. st.
 • telefon: 571 751 283
 • e-mail: paclova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: 

 

 

Mgr. Jakub Ptáček

 • vyuč. M, F, Hv, Inf, Pč na 2. st., metodik ICT
 • telefon: 571 751 289
 • e-mail: ptacek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11.00 - 11.45

 

Ludmila Pupíková

 

Mgr. Martina Satolová

 •  vyuč. Ch, Př, Ov na 2. st, výchovný poradce
 • telefon: 571 751 297, 731 661 619
 • e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 7.00 - 7.45
 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 14.05 - 14.50, dle dohody

 

Mgr. Marek Sedlák

 • školní metodik prevence, tř. uč. 8. A, vyučující F, Tv, Ov, D, Hv, Pč na 2. st.
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11.55 - 12.40
 • konzultační hodiny metodika prevence: čtvrtek 11.00 - 11.45

 

Ing. Lucie Šťastná

vychovatelka školního klubu
telefon: 571 751 292
e-mail: stastna@zspodskalkou.cz

 

Mgr. Sylva Štědrá

 • tř. uč. 6. A, vyučující Čj, Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: stedra@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11.00 - 11.45

 

Mgr. Zdeněk Tolar

 • tř. učitel 7. B, vyučující Z, D, Tv, SH na 2. st.
 • telefon: 571 751 287
 • e-mail: tolar@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.55 - 9.40

 

Pavlína Vachalová

 

 

Mgr. Pavla Vašenková

 • tř. uč. 1. A, Aj na 1. st.
 • telefon: 571 751 281
 • e-mail: vasenkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 12,50 - 13,35

 

Mgr. Zuzana Velíková

 • tř. uč. 6.B, vyuč. Aj na 1. st., Čj, Aj, Hv, KAj na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • email: velikova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 10,05 - 10,50

 

Mgr. Taťána Vinklárková

 • tř. uč. 5. B, vyuč. Aj, PřD, Vl, Vv na 1. st., D, Rj, Vv, Z na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: vinklarkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.00 - 10.45

 

Mgr. Daniela Jančová

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola