Dramatický kroužek sehrál divadelní inscenaci HOŘČOKOLÁDA9.3.2014

Autorská hra Hořčokoláda vznikla s ambicí zapojit se do kampaně Za férovou čokoládu! (Make Chocolate Fair!), kterou vyhlásila Ekumenická akademie a Fairtrade ČR. Cílem kampaně je šířit povědomí o zneužívání dětské práce v kakaovém průmyslu ve státech západní Afriky, zejména v Ghaně a Pobřeží slonoviny.

Děti obvykle ve věku mezi dvanácti až čtrnácti lety, někdy dokonce i mladší, jsou nuceny vykonávat těžkou manuální práci, za kterou dostávají minimální nebo žádnou mzdu. Často se jim nedostává základní péče, žijí bez rodiny, je jim upřeno základní právo na vzdělání. Seznámíme-li se prostřednictvím videí s několika příběhy těchto dětí, zjistíme, že jsou opravdu děsivé.

V poslední době mám pocit, že díky velkému množství agresivních počítačových her žijí děti stále více ve virtuálním světě a stávají se citově imunními vůči násilí, používání zbraní, zabíjení.  K tomu přispívá i to, že jsou denně skrze média bombardovány zprávami o katastrofách a tragédiích. Ačkoli bych dětem ráda uchovala snový svět bez běsů a hrůzy, domnívám se, že to dnešní doba bohužel neumožňuje. Proto mi připadá důležité, aby se o určitých tématech děti nejen dozvídaly, ale aby o nich mohly mluvit a učit se k nim zastávat etická stanoviska. Čokoláda je příkladem toho, jak se jim skrze přitažlivou látku dá přiblížit problematika zotročování. Cílem divadelní inscenace, kterou patnáctičlenný dramatický kroužek ze Základní školy Pod Skalkou v Rožnově p. R. sehrál, není v žádném případě to, aby děti přestaly jíst čokoládu. Hra by měla vést děti k zamyšlení a větší vnímavosti. Měly by si uvědomit, že jsou na světě i takové děti, které by se strašně rády nudily ve škole a které by namísto každodenní až 14-ti hodinové těžké práce s radostí třeba vyskládaly myčku.

Hořčokoláda se skládá ze sedmi různorodých obrazů, které spojuje téma čokolády. Prolíná se v nich skutečné se snovým, historie s geografií, básnictví s prózou. Ve hře vystupují postavy, které mají skutečná africká jména (Adenike, Zalika). Posledními dvěma obrazy jsou veršované inzeráty, které byly inspirovány textem dětského básničkáře Michala Černíka „Inzerát na sny“ (z knihy Neplašte nám švestky, Albatros 1984).

Natáčení, které proběhlo 19. února v prostorách rožnovského kina Panorama, bylo zakončeno sladkou tečkou v podobě dortu vyrobeného z fair trade kakaa. Pevně s žáky 7., 8. a 9. tříd věříme, že se nám hrou o hořké chuti čokolády podaří oslovit a zaujmout široké publikum. Odkaz na ni je zde.

Mgr. Zuzana Vráblová, vedoucí dramatického kroužku

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola