ZŠ Pod Skalkou na Městském úřadě23.11.2013

V úterý 12. 11. 2013 se vydal  ekotým  ZŠ Pod Skalkou na Městský úřad. Sedli jsme si do malé zasedací místnosti, kde jsme besedovali o třídění odpadů v našem městě.

Povídali jsme si i o tom, jak se roztříděný odpad dále zpracovává. Ke konci pro nás paní Němcová připravila krátkou křížovku o malé ceny. Všichni bychom se měli chovat k přírodě zodpovědně a naučit se svůj odpad třídit. Máme spoustu nových informací a pár fotek pořízených členy fotografického kroužku.

Radek Včelař,  5.B

Co jsme se dozvěděli na besedě na MÚ o odpadovém hospodářství:

 • Rožnov p/R  platí 17 mil.Kč za likvidaci odpadů.
 • Rožnov p/R je ve třídění odpadů 6. nejlepší město v kraji.
 • Rožnov p/R má čtyřkomoditní sběr – plasty, papír, sklo, nápojové kartóny a na kovy
 • Na elektroodpad je v Rožnově 12 nádob. Z elektroodpadu lze využít 90% materiálu.
 • Na MěÚ si občané mohou vyzvednout žluté pytle na plasty, oranžové na nápojové kartóny, černé pytle a malé sáčky na psí exkrementy.
 • Opět bude možnost vyzvednout si tašky na tříděný odpad (bude 1 000 ks k dispozici).
 • Psí vysavač čistí na jaře ulice od exkrementů.
 • Veškerý odpad ve městě sváží 3 posádky 5 dní v týdnu, na boku svozového auta je napsané, co se v tu chvíli sváží.
 • Sklo se odváží na střepiště ve Frýdku Místku, odkud skleněné střepy putují do firmy Glass, a. s. Kyjov, kde se vyrábí obalové sklo.
 • A.S.A. odváží papír, plast a nápojové kartóny do Vratimova, kde se ručně dotřiďují. PET se třídí podle barev. Ve zpracovatelském závodě se následně podrtí a výsledné granule jsou vstupní surovina pro nové výrobky jako zahradní nábytek, folie nebo se z nich vyrábějí vlákna pro textilní průmysl.
 • Papír je až 7x recyklovatelný, plast a sklo se recykluje nekonečně a nápojové kartóny se používají ve stavebnictví.
 • Komunální odpad se odváží na skládku  Hladké Životice u Frýdku Místku.
 • Skládka v Rožnově p/R byla před 15 lety zakonzervována (zrekultivována). Ještě 15 dalších let ji musí město ze zákona hlídat, aby nepoškodila přírodu.
 • Ve sběrném dvoře je nově kontejner na textil, který se odváží do Diakonie Broumov na charitu. 70 % vytříděného oblečení se využije pro charitativní účely u nás nebo v zahraničí a 30 % se zpracovává na průmyslové čistící hadry.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola