Zápis do 1. třídy9.3.2021

Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je třeba organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze formální část zápisu – předání dokumentů.

31. 3. 2021 odešleme poštou pozvánky k zápisu s podrobnými informacemi o průběhu zápisu.

21. a 22. 4. 2021 proběhne zápis k povinné školní docházce-předání dokumentů.

Zákonný zástupce dítěte přinese v obálce vyplněné formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a osobní dotazník, které obdržíte poštou spolu s pozvánkou, registračním číslem a dalšími informacemi).

Obálku vhodíte do připraveného boxu u vstupních dveří školy.

Budete-li mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

Budete-li mít zájem o prohlídku školy (a pokud to epidemiologická situace dovolí), volejte také na níže uvedená telefonní čísla.

Jestliže budete žádat o odklad povinné školní docházky, volejte prosím na telefonní číslo 775 351 317, abychom se domluvili na předání nutných dokumentů (kromě žádosti o odložení povinné školní docházky je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

23. 4. 2021 zveřejníme na webových stránkách seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pod přiděleným registračním číslem.

Kontakty:

Mgr. Lumír Ondřej ředitel školy 777 952 130 reditel@zspodskalkou.cz

Mgr. Zita Koláčková zástupkyně ŘŠ 775 351 317 kolackova@zspodskalkou.cz

Těšíme se na Vás a jestli bude v červnu lépe, sejdeme se s dětmi a paní učitelkami v naší škole

Mgr. Zita Koláčková zástupkyně ředitele školy

žádost o odklad zde:

žádost o přijetí  zde:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola