Zápis dětí do 1. třídy19.4.2017

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 - pozvánka zde - se uskuteční 19. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin a 20. 4. 2017 od 13:00 do 16:00.

Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odklad.

3. 4. 2017 odešle škola rodičům dítěte dopis, ve kterém bude žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazník pro rodiče dítěte a pozvánka k zápisu s uvedeným dnem a hodinou, kdy se dostavíte k zápisu. Pokud Vám určený den a čas nevyhovuje, kontaktujte nás na níže uvedené telefonní číslo a domluvíme si jiný termín.

Bude-li Vaše dítě nemocné, máme stanovený termín náhradního zápisu dne 26. 4. 2017, 13.00 – 15.00.

Opět nás telefonicky informujte.

Nezáleží, kde v Rožnově bydlíte, volba školy je v kompetenci rodičů.

Průběh zápisu:

a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost

K zápisu přineste:

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- vyplněný dotazník
- rodný list dítěte

b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Téma letošního zápisu je „Zdravý Podskalio“ - děti procházejí jednotlivá stanoviště a formou her plní připravené úkoly.

Odklad povinné školní docházky:

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Zákonný zástupce vyplní ve škole formulář Žádost o odklad povinné školní docházky.
  3. Zákonný zástupce při zápisu doloží doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
  4. Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP nebo SPC co nejdříve.
  5. V případě odložení povinné školní docházky bude ředitelka školy informovat zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.

Kontakt:

Mgr. Zita Koláčková
775 351 317
kolackova@zspodskalkou.cz

Desatero pro rodiče naleznete zde.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola