Úspěšný projekt - výzva č. 56 MŠMT10.11.2015

ZŠ Pod Skalkou se na konci minulého školního roku přihlásila o finanční podporu individuálních projektů v oblasti podpory – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tzv. výzvu č. 56 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro základní a střední školy.

Již v průběhu letních prázdnin tak dostali vyučující možnost zúčastnit se zahraničního jazykového kurzu pro učitele, který proběhl na Maltě. Cílem MŠMT u této první tzv. „šablony“ byla podpora výuky cizích jazyků ve školách. Jazykový kurz byl intenzivní a samotný pobyt v atraktivní destinaci byl přínosný také z pohledu historického a zeměpisného. Paní učitelka Vinklárková se kurzu zúčastnila a doporučila ho všem vyučujícím. Ve dnech 28. 9. – 4. 10. 2015 navštívilo deset žáků ZŠ Pod Skalkou v rámci šablony „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ Anglii. Ani jim se domů moc nechtělo. Ve dnech 4. – 9. 10. 2015 vyrazili do hlavní metropole SRN do Berlína na svůj jazykový kurz také němčináři. Také oni se rádi znovu dívají na fotografie z pobytu a vzpomínají na zážitky z cesty (viz. článek Berlín na stránkách školy).

Poslední „šablona“ proběhla v první polovině října a byla zaměřena na tzv. stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a měla mimo jiné za cíl podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Tři učitelé základní školy Pod Skalkou – Janošek, Tolar a Sedlák - tak mohli navštívit základní školu poblíž Heraklionu, kde se seznámili s výukou vybraných předmětů. Mimo jiné mohli také porovnat rozdíly mezi řeckým a českým školstvím, které se od sebe v mnoha směrech diametrálně liší. Ocenit museli především vysokou odbornost vyučujících a jejich nemalé úsilí přenést své vědomosti na své žáky. Týdenní pobyt nabídl také možnost seznámit se s dopadem ekonomické krize na běžné obyvatele Kréty, na školství a také samotné pedagogy. Každý den ve vyučovacích hodinách sbírali naši učitelé informace a mnohé již předali při debatách o jejich cestě také žákům. Třída 9.A byla zatím nejzvídavější a dokázala zasypávat pana Janoška inteligentními otázkami celou hodinu. Plánovaný test lekce 8 se tak musel přesunout na některou z příštích hodin. Mimo pobyt ve školních lavicích a sborovně školy mohli učitelé také vyzkoušet, jaké je slunce a moře na Krétě v tomto období. Slunce je snad ještě silnější než v létě a i přes nízké teploty vzduchu se spálíte již za několik desítek minut. Jako správný fyzik si tuto skutečnost ověřil na svém těle pan učitel Sedlák. Voda měla přes 21 stupňů, ale na delší nebo opakované koupání to nebylo. Počasí se měnilo a tak byl k vidění déšť, mlhy i silný vítr. Ostrov nabízí také pamětihodnosti a vykopávky v podobě jedné z nejstarších světových civilizací tzv. minojské civilizace a její kultury. Její muzeum se nachází přímo v Heraklionu a poblíž města leží pravděpodobně centrum této prastaré civilizace z doby bronzové Knóssos, který je turisticky atraktivní archeologickou lokalitou. Nedílnou součástí života v Řecku bylo také vždy dobré jídlo a speciality, které mohli při přátelských návštěvách a v restauracích ochutnat i naši učitelé. Nadměrná kila si tak s sebou přiváželi domů do ČR nejen ve svých zavazadlech. Pan učitel Tolar učinil trpké zjištění, že za kila na svém těle se na rozdíl od zavazadel, kde se platí 160,-Kč za každé kilo navíc, platit nemusí.     

M. Janošek

  

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola