Testování v souvislosti s přijímacím řízením16.4.2021

Vážení rodiče,

základní školy mají povinnost testovat žáky, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na SŠ a víceletá gymnázia, Ag testy a vydat žákům potvrzení o negativním výsledku testu. V případě pozitivního výsledku Ag testu ve škole, musí zákonný zástupce žáka kontaktovat dětského lékaře a dítě musí projít RT-PCR testem.

Testování na naší škole proběhne v úterý 27. 4. pro žáky devátých ročníků a ve čtvrtek 29. 4. pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Podrobnější informace k průběhu a organizaci testování pošlou třídní učitelé rodičům mailem.

 

Mgr. Zita Koláčková

zástupkyně ředitele školy

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola