Sprachwettbewerb 2015 Grundschule Pod Skalkou 28.1.2015

Jazyková soutěž 2015 na ZŠ Pod Skalkou – školní kolo – německý jazyk

V pondělí 19. 1. 2015 se na naší škole opět po delší době soutěžilo v německém jazyce. V osmém  a taky v devátém ročníku máme celkem čtyři skupiny němčinářů (9. AB – dvě hodiny týdně, 9. AB tři hodiny týdně,  8. A dvě hodiny týdně, 8.B dvě hodiny týdně). Konečně se tedy mohlo uskutečnit školní kolo mezi žáky, kteří se vzájemně ze tříd neznají a neznají navzájem především své jazykové znalosti.

Němčina se vyučuje na ZŠ Pod Skalkou od 7. ročníku s hodinovou dotací dvě hodiny týdně. Již na konci šestého ročníku si žáci zvolí druhý cizí jazyk, který se budou učit v následujících třech letech (7., 8., 9. ročník). V nabídce se doposud objevila vždy němčina a společně s ní se objevuje španělština a ruština. Druhý cizí jazyk byl do základního školství zařazen jako povinný a tak si děti musí vedle jazyka anglického zvolit ještě jeden jazyk. Nároky na děti jsou zde mírnější a převládá především zábavná forma výuky. V minulém školním roce se němčináři v rámci výuky vypravili poznávat Vídeň a odnesli si mnoho nových dojmů ze sousedního Rakouska. V sedmém ročníku se žáci učí základům cizího jazyka a tak nějaké velké soutěžení ještě nepřipadá v úvahu. Od osmého ročníku se ale již mohou znalosti žáků začít měřit a to mezi osmáky a deváťáky. Právě ti se v hojném počtu zúčastnili školního kola konverzační soutěže v německém jazyce.  

 Všichni zájemci o soutěž se tedy zbavili ostychu a šli to mnohdy jen zkusit a překvapivé výsledky na sebe nenechaly čekat. Ti, kteří ve třídách excelují, byli překvapeni poslechem nebo zaskočeni tématem a mnohdy začali ztrácet klid. To se projevilo na výsledcích. Překvapili žáci 8. ročníků, kteří se popasovali s žáky 9. ročníků velmi zdárně. Protože patří do společné kategorie II. A, je v přiložené tabulce v posledním sloupečku celkové pořadí obou ročníků. Nicméně se vyhlašovaly dvě kategorie a to 8. a 9. ročníků (viz tabulka). Drobné sladké odměny obdrželi vždy čtyři nejlepší účastníci jazykové soutěže v obou ročnících a celkový vítěz Jan Růža z 9. B nás pojede reprezentovat na okresní kolo konverzační soutěže. To proběhne dne 3. 2. 2015 ve Valašském Meziříčí. První náhradnicí bude Anna Fusková z 9. B. Přejeme hodně úspěchů nejen nejlepším, ale všem více než čtyřiceti němčinářům, kteří se v soutěži představili.

Mgr. Miloslav Janošek; učitel NJ, AJ, SV                                               

V R. p. R. dne 23. 1. 2015

    

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola