Sport na Podskalce20.11.2017

Sport na Podskalce

...  a zase se bruslí


Na druhém stupni se konají v současné době různé sportovní aktivity. Pan učitel Tolar a jeho svěřenci přivezli druhé místo z kraje v kopané žáků šestých a sedmých tříd. Pan učitel Sedlák obsadil v okrskovém kole ve starší kategorii v kopané druhé místo a ve florbalu byli kluci bronzoví. Pan učitel Janošek zapojuje kluky a holky do organizace házenkářských turnajů Dobiáš Cup – Rožnov 2017 a kluci z druhého stupně (házenkáři) se sami těchto třídenních turnajů účastní. Brzy se bude chystat doskočiště na skok vysoký, které bude připravené k tradičnímu školnímu závodu ve skoku vysokém „Vánoční laťce“. V běžných hodinách tělesné výchovy se začne tedy pilovat technika a odrazová síla, aby byly výkony co „nejvyšší“.


Další aktivitou připravenou trojicí tělocvikářů Tolar, Sedlák a Janošek je tradiční bruslení na „rožnovském zimním stadionu“ pro všechny žáky 6. - 9. ročníků. To bude probíhat pravidelně každé sudé úterý od 13 do 14.30 hodin. Děti převeze od školy na zimní stadion autobus ČSAD, který je objednán a hrazen ze Sdružení rodičů ZŠ Pod  Skalkou. Bruslit se bude na ledové ploše do 14.30 a potom se děti samy přesunou ke svým odpoledním zájmovým aktivitám, už bez doprovodu učitelů. Jediné, co si děti musí zařídit, je vyzvednout si a nechat podepsat informovaný souhlas od rodičů. Na něm se rodiče mimo jiné dozví následující informace:
Od 14. listopadu 2017 do 20. března 2018 budou moci žáci II. stupně zdarma  využívat ledové plochy na zimním stadionu v Rožnově p. R. Některé děti se bruslení zúčastní v rámci TV, jiní v rámci jiné výuky a někteří po skončení běžné výuky. Termíny bruslení: 14.11.2017, 28.11., 12.12., 19.12., 9.1.2018, 23.1., 6.2., 6.3. a 20.3. Od školy bude děti v 12.55 hodin odvážet školní autobus. Pedagogický dozor bude s dětmi v autobuse a na stadionu, poté bude na stadionu následovat rozchod a žáci se ze stadionu domů vydají již sami - bez pedagog. dozoru. Děti mohou ze stadionu začít odcházet nejdříve v 13.50, nebo mohou zůstat až do 14.30. Každý žák musí mít při bruslení zimní rukavice na rukou, povinná je přilba - může být i na kolo, nebo na lyže. Je možnost si ve třetině zahrát hokej (vlastní hokejka). Účast na bruslení se omlouvá tělocvikářům jako běžná výuka. Pokud se přihlášené dítě bruslení nezúčastní, je nutná omluvenka. Návratku musí mít děti odevzdánu před prvním bruslením.
Věříme, že děti a rodiče nabídka tělocvikářů zaujme, a že své děti na led vyšlou.
Janošek, Tolar, Sedlák
20.11.2017 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola