Služby školního psychologa4.5.2020

Vážení rodiče,

 

na školní psycholožku Janu Mynářovou se můžete obracet v těmito potížemi:

 

- výchovné problémy dětí (vzdor, problémový vztah k sourozencům, odmlouvání)

- poruchy pozornosti a hyperaktivita

- úzkostné a depresivní stavy (strach z kolektivu, plachost, nervozita)

- noční děsy a pomočování

- lhaní a problémy s autoritami

- šikana

- vyrovnávání se s rozvodem/rozchodem rodičů

- kariérní poradenství (rozhodování, kam na střední školu)

 

Problémy výše uvedeného charakteru jsou vždy spjaty s vlivem prostředí, ať už rodinného či školního, ve kterém se dítě většinu času nachází. Proto efektivní pomoci dítěti se dá docílit pouze v úzké spolupráci psychologa s rodiči a učiteli. 

 

 

Jak tedy spolupráce s psycholožkou probíhá? 

 

Obrací-li se na psycholožku s problémem rodič, pozve si ho na konzultaci bez účasti dítěte, kde společně proberou zakázku rodiče a co je cílem vzájemné spolupráce. Na prvním setkání rodič popíše, co trápí jeho osobně, co trápí jeho dítě, psycholožka se bude ptát i na celkovou anamnézu dítěte, jinými  slovy, jak se vyvíjelo od narození až do současnosti. Dále se bude zajímat o to, jak doposud situaci řešili, co fungovalo lépe, a co vůbec. Psycholožka povede rodiče k zamyšlení nad nejlepšími možnostmi řešení v jeho konkrétní situaci, případně dá tipy na další možnosti. Rodič se rozhodne, které věci uvede do praxe a na dalším setkání po dvou až třech týdnech s psycholožkou vyhodnotí, co je efektivní a co méně. Psycholožka na základě souhlasu ze strany rodiče začne individuálně pracovat i s dítětem, takže na následných setkáních s rodičem se mohou zpřesnit její doporučení, které má rodič aplikovat do praxe. Délka spolupráce se odvíjí od závažnosti potíží a může probíhat v řádů týdnů či měsíců, zhruba jednou až dvakrát do měsíce.

 

Obrací-li se na psycholožku s problémem dítěte učitel, činí tak po předchozím písemném souhlasu ze strany rodiče. I v tomto případě si psycholožka pozve rodiče na konzultaci s cílem zjistit anamnézu dítěte, porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, případně zapojit rodiče do spolupráce, je-li to nutné. Případná další spolupráce s rodičem se plánuje dle jeho ochoty a míry vlivu na daný problém. Psycholožka konzultuje možnosti řešení i s učitelem, které by měl začít uvádět do praxe, a vede individuální konzultace s dítětem.

 

V aktuální situaci uzavření školy se můžete na psycholožku obracet písemně na email jana.mynarova@roznov.cz, případně telefonicky 731 630 308 v pracovních dnech 8:00 - 12:30.


 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola