Školní výlet 8. B do Olomouce25.6.2017

V úterý 13. 6. 2017 jsme se vydali vlakem do Olomouce, abychom strávili příjemný den v ZOO na Svatém Kopečku. Myšlenka tohoto výletu se zrodila na poslední chvíli, protože jsme celou dobu plánovali výšlap do okolí, ale jako správná třídní učitelka jsem na sobě nedala znát překvapení – zkrátka: změna plánu.

Počasí nám přálo, ZOO byla parádní. Po obědě jsme se přesunuli do centra Olomouce, abychom se posilnili, a následovala procházka k historickým památkám pod vedením Mgr. L. Ondřeje. Začali jsme Sloupem Nejsvětější Trojice, následovaly kašny na Horním náměstí, radnice s orlojem, kostel sv. Mořice, Dóm sv. Václava aj.

Děkuji své třídě za příjemně strávený den… M. Satolová

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola