Osvětim17.3.2014

Dne 27. února 2014 se 20 žáků ze třídy 9.A a 9.B zúčastnilo zájezdu do areálu bývalého koncentračního tábora v Osvětimi.

Vzdělávací program byl tak přímo tématicky začleněn do výuky dějepisu a umožnil žákům nahlédnout do obou částí Muzea holocaustu Osvětim (Auschwitz)- Březinka (Birkenau).

Od školy se odjíždělo v 6:45. V autobuse nás přivítal vedoucí zájezdu pan Pavel Kočí, PhDr., který cestou tam i zpět mistrně vykládal zajímavosti z polské historie i současnosti. Společně jsme cestovali ještě se žáky a p. učitelkami zlínské ZŠ, Kvítková.

Do Osvětimi jsme dorazili v 9:30 hodin. Pak jsme se vydali na tříhodinovou prohlídku Muzea holocaustu s česky hovořícími průvodci. Počasí nám přálo a my jsme mohli své zvláštní pocity zpracovávat během cesty z areálu Březinka, kde naše prohlídka skončila.

Na cestě zpět jsme se ještě zastavili v polském supermarketu na občerstvení a utracení posledních zlotých. Ke škole jsme šťastně dorazili v 17:00 hodin.

Věřím, že tato forma vzdělávání žákům přinesla nejenom nové poznatky, ale také trochu zamyšlení nad dnešním způsobem života.

J. Lušovská

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola