Informace o činnosti sdružení rodičů při ZŠ7.11.2018

Vážení rodiče,

 ráda bych vás jménem sdružení rodičů při naší škole informovala o výši letošního příspěvku a přidala pár vět o investicích v loňském školním roce.

Příspěvky do Sdružení rodičů jsou vybírány v dobrovolné výši, v letošním školním roce  příspěvek nezvyšujeme a je stanoven na částku 200,- Kč na žáka

( v případě dvou dětí ve škole je příspěvek 150,- Kč na dítě, tří dětí ve škole 100,- Kč na dítě).

Nově ve školním roce 2017/18 sdružení rodičů hradilo žákům 2. stupně autobusovou dopravu na zimní stadion, přispělo na dopravu na zájezd do Planetária v Ostravě. Uhradili jsme také pojištění zájezdu do Velké Británie.

Hradíme každoroční poplatek za výuku psaní všemi deseti – ZAV.

Do školního klubu byl v loňském školním roce zakoupen Playstation 4 a každá třída čerpala pro svou vlastní spotřebu 1000 – 1500 Kč na nákup vybavení do třídy.

Finančně podporujeme akce školní družiny.

 

V sekci  O ŠKOLE – Sdružení rodičů se můžete informovat o každoročně opakujících se výdajích na akce pro vaše děti.

 

Děkujeme za vaši důvěru a podporu.

Za vedení sdružení rodičů Kateřina Knápková

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola