Herní klub PODSKALIO ve spolupráci se společností Mensa ČR10.12.2015

Poslední listopadový den proběhlo v naší škole testování společnosti MENSA ČR, kterého se účastnilo asi 60 dětí od prvních do devátých tříd. Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Výsledky testování jsou neveřejné a byly každému účastníkovi doručeny poštou.

Myslíme si, že práce s nadanými dětmi je stejně důležitá jako práce s dětmi se specifickými poruchami učení, proto jsme se rozhodli ve spolupráci se společností Mensa založit na naší škole HERNÍ KLUB.

Herní kluby společnosti Mensa jsou zaměřeny zejména na hraní deskových her.

Smyslem našeho herního klubu Podskalio je věnovat se nejen hraní deskových her, ale zařazovat  aktivity přesahují „pouhé“ hraní her.  Činnost našeho klubu bude zpestřena výlety, výtvarnými aktivitami, přednáškami se zajímavými lidmi a hlavně spoluprací s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Klub  se stane také vhodnou alternativou pro využití volného času vašeho dítěte a příležitostí k navazování nových přátelství.  

Náš klub bude otevřen nejen nadaným dětem, ale všem zájemcům o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy, zájemcům o exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti nebo odborné projekty.

O zahájení činnosti herního klubu budete informování v nejbližší době.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi.

Kateřina Knápková

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola