Dětská univerzita v Olomouci6.3.2016

2. 3. 2016 se naši žáci zúčastnili I. přednášky, a to na Filozofické fakultě UP.  Téma bylo: Jsou lidé jedineční? Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
Od antiky si lidé mysleli, že jsou výjimečnými tvory schopnými inteligentního myšlení a pociťování emocí. Rozvoj novověké vědy ovšem ukázal, že určitým typem rozvažování jsme nadáni nejen my, ale i některé jiné druhy zvířat.

Je navíc dost dobře možné, že v blízké budoucnosti budeme muset myšlení připsat i patřičně naprogramovaným strojům. Součástí přednášky bude možnost otestovat si vlastní schopnost logického myšlení, porovnat svou paměť s některými zvlášť bystrými opicemi, zkusit si popovídat s „mluvícími“ počítačovými programy a zjistit, jakým způsobem vyjadřují tytéž pocity zvířata a lidé.

Přestože jsme se vrátili domů unaveni, všem se odpoledne moc líbilo.

R. Paclová

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola