Dětská univerzita12.5.2019

 Dětská univerzita

Tak jako už před čtyřmi lety i letos se naši čtvrťáci rozhodli studovat na Dětské Univerzitě v Olomouci.  

Své studium zahájili Imatrikulací, která se konala v Laudonové sále v Pevnosti poznání.

V průběhu studia na Univerzitě se dozvěděli informace o houbách, navštívili Právnickou fakultu, kde je čekala přednáška  o finančním právu.

V rámci přednášky na  Přírodovědecké fakultě se seznámili s životem nočních letců.

 Jak zachránit lidský život, a že pomocí rentgenu nahlédneme do hloubi těla lidí i zvířat se dozvěděli na Lékařské fakultě. 

Na otázku správného využití volného času společně našli odpověď na Cyrilometodějské  teologické fakultě.

Na Filozofické fakultě se vcítili do role cizince ve svém mateřském jazyce a naučili se úspěšně komunikovat beze slov.

Závěrečnou přednášku na téma Paralympijské odpoledne absolvovali na katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury.

24. dubna za účasti rodičů se konala závěrečná slavnostní PROMOCE, kde studenti získali diplom o absolvování.

 

Katka Knápková – tř. uč. 4.A

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola