Chod školní družiny v krizovém režimu14.10.2020

Naše škola byla určena jako zařízení, které se má postarat o děti některých strategických zaměstnanců (jedná se o pracovníky policie, záchranných, sociálních služeb, zdravotníky, ap.) Jsme schopni se postarat o děti chodící na první stupeň ve dnech 15., 16. a 19.-23. října.

Pokud budete mít o službu zájem, nechte si, prosím, potvrdit dokument „Potvrzení o zaměstnání“ u svého zaměstnavatele. Taktéž nám sdělte minimálně den předem, kdy bude vaše dítě u nás a časy nástupu a pravděpodobného odchodu. Musíme pro žáky zajistit oběd, což lze jen do 12h předešlého dne.

Telefonický kontakt: 731 138 677

Dokument potvrzení o zaměstnání: zde

Buďme zdraví,

Mgr. Lumír Ondřej, ředitel

 

Informace k vnitřnímu chodu šd

Při první návštěvě dítěte prosím doneste vyplněný lístek se jménem/jmény osob, které si dítě budou vyzvedávat, jménem dítěte, telefonním kontaktem na Vás. Lísteček si převezmeme ráno u hlavního vchodu školy a domluvíme se s vámi na pravidlech předávání dětí.

Při příchodu do školy i vyzvedávání dětí prosím zvoňte na zvonek školní družiny se jmény příslušných vychovatelek, budeme s dětmi v pavilonu A ve třídě Pavly Kolářové nebo Dagmar Kopečkové.

Nejzazší časy fungování družiny jsou 6:00 až 17:00.

ŠD ZŠ Pod Skalkou

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola