Český den proti rakovině22.5.2017

Dne 10. 5. 2017 proběhl v Rožnově 21. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha (prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny). Tematické zaměření letošní sbírky: rakovina hlavy a krku (nádory ORL). Zúčastnili se jí žáci naší školy. Z 6. A to byli Michal Hrstka a Ondřej Trčka, z 8. B Michal Dětský a Klára Střižová.

Podařilo se jim prodat téměř všechny kytičky – což byly symbolické předměty za přispění do této sbírky. Za celý učitelský sbor jim  srdečně děkujeme za jejich skvěle odvedenou práci.

J. Ptáček, vedoucí Žákovského parlamentu

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola