Čerstvý vítr z hor1.4.2019

Ve dnech 21. a 22. března 2019 jsem se já a p. uč. Sedlák zúčastnili vzdělávacího prezenčního setkání projektu – Čerstvý vítr z hor. Do kterého je naše škola jako jediná v okolí zapojená. Tento rok bylo toto setkání v Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou.

Název projektu Čerstvý vítr z hor vypovídá o přístupu k inovativnímu vzdělávání a badatelsky orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Projekt klade důraz na využití dosavadních zkušeností nás pedagogů a názornou výuku v oblasti přírodovědných předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků. Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání prostřednictvím sítě spolupracujících škol, propojuje odzkoušení teoretických poznatků v experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a prostředí kolem sebe.
Tolik málo o tomto projektu. Nicméně program našeho setkání se odehrál v interiéru i exteriéru hotelu, součást programu byla i prohlídka – exkurze do dolní části přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Po příjezdu a ubytování jsme se věnovali dopolednímu programu:
• Pasco – pro začátečníky a mírně pokročilé (jedná se o bezdrátová čidla)
• Badatelský batůžek – tipy a nápady
Po obědě jsme absolvovali exkurzi do Přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.
Po večeři jsme individuálně sdíleli zkušenosti z našich škol.
Druhý den jsme po snídani programovali v Legu Mindstorms a před obědem jsme měli velice hezkou přednášku o Ozobotech, což jsou programovatelní roboti a Robotí ZOO.
Po obědě jsme společně vytvářeli výstup projektu a hurá domů.
Můžeme se pyšnit tím, že díky tomuto projektu máme jedinečné a moderní vybavení pro výuku informatiky, fyziky a přírodopisu. Proto můžeme poskytovat našim žákům výuku plnou poznání, her, interaktivity a radosti z objevování. A proto – naše žáky fyzika baví.


Kuba Ptáček

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola