Cena Pedagog roku 2015 putuje na Podskalku!12.4.2016

Potřinácté udělovalo město Rožnov pod Radhoštěm cenu Pedagog roku - Cena Čeňka Kramoliše. Pedagogičtí pracovníci si pro ocenění přišli ve středu 30. března do obřadní síně rožnovské radnice. V kategorii Dlouhodobá pedagogická činnost získala prvenství paní učitelka Mgr. Zdeňka Kypetová ze ZŠ Pod Skalkou, v níž pracuje od r. 1976. To jistě svědčí o její veliké profesní zaujatosti, obětavosti a pracovitosti.

Za její prací se skrývá přirozená autorita, trpělivost, tolerance, obětavost, schopnost děti povzbudit, pochválit za sebemenší zlepšení a pokrok, ale také pokárat, je-li to třeba. Má dar, kterým napomáhá formovat a rozvíjet zdravé sebevědomí a osobnost každého žáka.

Paní učitelka respektuje a je respektována svými žáky, kolegy i rodiči. Díky svému profesionálnímu přístupu si získala srdce nynějších žáků 2. B. A byli to právě rodiče těchto druháčků, kteří třídní učitelku svých dětí nominovali. Vedení školy se k jejich návrhu s chutí připojilo.

Paní učitelka je velmi zodpovědná, pečlivá a kreativní. Svou nápaditost uplatňuje nejen ve výuce, ale práce jejích žáků zdobí prostory celé školy. Podílí se na přípravě vernisáže výtvarných prací i kalendáře. Výtvarné i literární práce žáků posílá do různých místních, okresních, krajských, celorepublikových i mezinárodních soutěží. Jedním z posledních úspěchů je krásné umístění žáků třídy 2. B v soutěži projektu Město snů, a to jak v literární, tak ve výtvarné části.

Zdeňce Kypetové gratulujeme k získání ocenění. Za svou dlouholetou pedagogickou práci si zaslouží uznání.

Ve stejné kategorii byla nominována také paní učitelka Mgr. Jitka Rafailovová. Také jí patří velké poděkování.

Mgr. Kristina Kubečková, ředitelka školy

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola