Aprílový den na Podskalce13.4.2015

První den v dubnu se na naší škole každoročně nese v duchu legrace s dobré nálady.

Mnozí z nás jsou milovníky žertů, rádi se smějeme a v neposlední řadě si umíme vystřelit sami ze sebe. A tak jsme si na Apríla dopřáli trochu aprílové zábavy.

Každý pojal aprílový den po svém. Fantazie některých žáků neznala hranic, o to větší bylo překvapení některých spolužáků. Některé třídy měly vskutku originální nápady. Ve třídě 7.B byste jen stěží našli školní lavice, tabuli, natož nějaké žáky – všechno a všichni byli pečlivě oblepeni novinami. Paní učitelka Kořenková byla žáky pasována na školní královnu a dostala velkolepou novinovou korunu. Žáci 6.A i se svou třídní učitelkou přišli do své oblíbené školy i přes četná „zranění“, která měli takřka profesionálně obvázána různými obvazy a obinadly.  V 9.A to vypadalo jako v pohádce O chytré horákyni, protože žáci přišli či přijeli oblečeni, neoblečeni. Do třídy 7.A byl vstup pouze na vlastní nebezpečí z důvodu onemocnění ebolou, a tak někteří učitelé raději učili na chodbě před třídou.

Jiní žáci zase pojali tento den vskutku naruby, takže díky skvělým parukám a doplňkům bylo leckdy obtížné rozeznat, kdo je kluk a kdo holka. Také naši nejmenší žáčci se také pokoušeli vtipkovat, několika falešnými informacemi nachytali nejednoho učitele.

Já jsem letos trochu zaspala v čase, děti mi popřáli krásné Vánoce a aprílový den na Podskalce byl za námi. Myslím, že jsme si Apríla všichni užili. Moc děkuji dětem i učitelům za jejich originální nápady. Už se těším na příští rok, copak asi na sebe navzájem vymyslíme…J

Jana Štěpánková, vychovatelka ŠK

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola