Adaptační pobyt 4. A ve Veselé27.9.2015

Výlet ve znamení sluníčka, krásné přírody a dobré nálady. Tak lze ve stručnosti popsat školní akci, která proběhla ve Veselé ve dnech 16. -18. 9. 2015. Po krátké cestě vlakem z Rožnova do obce Zašová děti ze 4. A začaly stoupat k myslivecké chatě, kde měly strávit nadcházející tři dny.

Děti se na místní podmínky velmi rychle adaptovaly, o čemž svědčila dobrá nálada na jejich tvářích. Hry střídaly poznávací procházky lesem a pravidelná strava, kterou bezchybně zajišťovala skupinka přítomných rodičů. Jim a také dalším rodičům patří velký dík.

Děti se během výletu zapojily do řady aktivit. Patřila mezi ně strašidelná stezka odvahy, koupání v nedaleké vodní nádrži Bystřička, přednáška myslivců o místní přírodě a v neposlední řadě také střílení ze vzduchovek pod odborným dohledem.

Už se všichni těšíme na další společný výlet.

J. Hurtík

 

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola