Adaptační den žáků 6. tříd15.9.2013

V pondělí 9. září 2013 se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu na Soláni. Žáci z 6.A a 6.B prožili den plný her pod širým nebem i pod střechou hotelu Čarták. Akce proběhla pod dozorem třídních učitelů Mgr. Zdeňka Tolara, Mgr. Marka Sedláka a pod taktovkou pořádající agentury AZ. Smyslem pěkného dne bylo děti pobavit, vzájemně seznámit a přispět tak k lepšímu stmelení nově vzniklých kolektivů. Věříme, že se to v plné míře podařilo.
Z. Tolar, tř. učitel 6. A

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola