9. B na městském úřadě22.11.2015

Vyučovací hodina občanské výchovy se žákům 9. B přesunula na MěÚ na ulici Letenská, kde žáci zcela zaplnili vstupní halu. Nejdříve měli za úkol zjistit, které odbory sídlí v této budově MěÚ a také k čemu slouží podatelna. Poté se vydali na průzkum jednotlivých odborů, kde nalezli také kancelář s cedulkou CzechPOINT. Zjistili, že slouží občanům k rychlému vyřízení některých základních úředních úkonů. 

Někteří žáci využili možnosti, zjistit si osobně od úředníků potřebné informace, vzít si výtisky formulářů apod. Žáci totiž ve dvojicích zpracovávali projekty z oblasti úřadu a nejčastěji si volili témata "Koupě a přihlášení nového auta" nebo „Koupě pozemku a výstavba rodinného domu“, které jsou právě v kompetencích úředníků sídlících na této adrese. Žáci zjistili, že to vůbec nejsou záležitosti jednoduché a je k nim potřeba nejen znalost věci, ale také trpělivost při vyřizování. Přes náročnost úkolu se žáci se zpracováním projektu vypořádali na výbornou a já jen dodávám, že praktické zkušenosti, které nabyli při zpracování projektu by ve školní lavici získali jen těžko.  

Hana Čápová

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola